Essays about: "Bison bonasus"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words Bison bonasus.

 1. 1. Bison bonasus : återuppbyggnaden av en nästan utrotad art

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Morgan Daleryd Sjöblom; [2019]
  Keywords : visent; europeisk bison; Bison bonasus; genetik; återintroduktion;

  Abstract : Visent eller den europeiska bison är en art som efter första världskriget hade dött ut i det vilda på grund av jakt. Endast 54 djur från arten återstod i fångenskap och det är från dessa anfäder som dagens bestånd av både vilda och visenter i fångenskap härstammar. READ MORE

 2. 2. Effects of wolf predation risk on community weighted mean plant traits in Białowieża Primeval Forest, Poland

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Jone Lescinskaite; [2018]
  Keywords : red deer; wolf; bison; browsing; plant traits; landscape of fear;

  Abstract : It is still largely unknown what effect does wolf risk have on the lower trophic levels in Europe. In the last European lowland forest these interactions were explored with a main browser species – red deer (Cervus elaphus), and other four less common ungulate species, one of which is European bison (Bison bonasus). READ MORE

 3. 3. Granskning av rådande regelverk gällande slakt samt jakt och annan avlivning av visent (Bison bonasus) : i syfte att belysa problematiken gällande slakt av hägnat vilt för livsmedelsproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Elin Ekström; [2018]
  Keywords : Visenter; lagstiftning; jakt; slakt; hägnat vilt;

  Abstract : The aim of this study was to review current legislation in Sweden regarding the slaughter, hunting and other methods for killing European bison ( Bison bonasus ), in order to illustrate problems related to slaughter of animals in wildlife enclosures for food production. In Sweden the European bison is no longer a part of the wild fauna, the present herds living in Sweden today are being kept in wildlife enclosures or in zoos for public exhibition. READ MORE

 4. 4. Jämförelse mellan älgens och visentens betespåverkan

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Johannes Ackemo; Henrik Johansen; [2016]
  Keywords : Bison bonasus; ekvivalent; älgekvivalent; födointag; betesöverlapp; återintroduktion;

  Abstract : Visent (Europeisk bison) är ett djur som idag är aktuellt för återetablering av vilda populationer och det diskuteras om Sverige ska ta steget att återinföra denna art. Visenten är Europas största landlevande djur som kan väga upp till ca 900 kg. READ MORE

 5. 5. Habitat selection of the European bison

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Carl Lehto; [2015]
  Keywords : Euroepan bison; Bison bonasus; habitat selection; refugee species; resource selection function;

  Abstract : Skogens konung eller präriens prins: var hör visenten hemma egentligen? Visenten är Europas tyngsta nu levande landdjur. Då en vuxen tjur kan nå nästan två meter i mankhöjd och väga upp mot ett ton så är det sannerligen en uppseendeväckande best. READ MORE