Essays about: "Björn Skarin"

Found 1 essay containing the words Björn Skarin.

  1. 1. Röstigenkänning genom Hidden Markov Model : En implementering av teorin på DSP

    University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för signalbehandling

    Author : Nick Bardici; Björn Skarin; [2006]
    Keywords : Speech Recognition; Hidden Markov; Signalbehandling; DSP; DSK; BF533; Nick Bardici; Björn Skarin;

    Abstract : This master degree project is how to implement a speech recognition system on a DSK – ADSP-BF533 EZ-KIT LITE REV 1.5 based on the theory of the Hidden Markov Model (HMM). The implementation is based on the theory in the master degree project Speech Recognition using Hidden Markov Model by Mikael Nilsson and Marcus Ejnarsson, MEE-01-27. READ MORE