Essays about: "Blood pressure"

Showing result 1 - 5 of 131 essays containing the words Blood pressure.

 1. 1. Physical health outcomes for young people commenced on clozapine

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Author : Ajdin Mujanovic; [2019]
  Keywords : clozapine; metabolic side effects; young people; EPPIC; OYH;

  Abstract : Abstract BACKGROUND: Psychotic disorders are associated with symptoms such as delusions and hallucinations as well as impaired functioning. Second generation antipsychotic medications are the first line treatment for psychotic disorders, however a proportion of individuals will not respond to the medication. READ MORE

 2. 2. Effekten av koffein på sömnen och energiförbrukningen : en praktisk studie utförd på kvinnor i 20–30 års åldern

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Armina Beslaga; [2019]
  Keywords : koffein; kroppspletysmografi; bioimpedans; nutritionsstatus; sjukdomar;

  Abstract : Kaffe är en av de dryckerna som konsumeras mest av människor dagligen. Kaffe innehåller koffein som ursprungligen kommer från löv, frön och olika frukter. Den här studien har utgått från olika metoder för att se hur koffein påverkar kroppen. READ MORE

 3. 3. A Study of Vascular Plaque in the Carotid

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : Victor Thun; Kristin Salmi; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : In 2015, cardiovascular diseases caused the death of 17.7 million people - 31 % of all deaths globally - making it deadlier than any other cause.Cardiovascular diseases often result from Arteriosclerosis, a disease where plaque builds up and clogs arteries. READ MORE

 4. 4. Maropitants effekt och användningsområden hos katt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Magnusson; Ida Svensson; [2018]
  Keywords : antiemetika; Cerenia; maropitant; katt; illamående; kräkning; premedicinering;

  Abstract : Med frågeställningen om maropitant regelmässigt bör ingå i premedicineringen av katt inför allmän anestesi som utgångspunkt, syftar studien till att med hjälp av vetenskaplig litteratur undersöka om fördelarna överväger nackdelarna vid administrering av maropitant vid premedicinering av katt. Syftet är också att undersöka vilka övriga effekter maropitant har vid administrering till katt. READ MORE

 5. 5. Predictive modelling using a nationally representative database to identify the determinants of prediabetes; a machine learning analytic approach on the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014

  University essay from Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Author : Kushan Kumara de Silva Ranakombu; [2018]
  Keywords : prediabetes; determinants; machine learning; feature selection; NHANES; Medicine and Health Sciences;

  Abstract : ABSTRACT Background: Prediabetes is a global epidemic with rising prevalence rates, but its diagnosis based on traditional risk factors is challenging. Application of novel machine-intelligence based methods to public health databases could provide valuable insights into the disease process. READ MORE