Essays about: "Blood pressure"

Showing result 1 - 5 of 138 essays containing the words Blood pressure.

 1. 1. Physical health outcomes for young people commenced on clozapine

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Author : Ajdin Mujanovic; [2019]
  Keywords : clozapine; metabolic side effects; young people; EPPIC; OYH;

  Abstract : Abstract BACKGROUND: Psychotic disorders are associated with symptoms such as delusions and hallucinations as well as impaired functioning. Second generation antipsychotic medications are the first line treatment for psychotic disorders, however a proportion of individuals will not respond to the medication. READ MORE

 2. 2. Medicine calendar : A Design Solution to Help the Chinese Elderly Improve Their Experience of Taking Medicine

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Author : xueyi yu; [2019]
  Keywords : Elderly people; Medicine; Sustainability; Calendar; Design;

  Abstract : Population aging is occurring all over the world as fertility declines and life expectancy rises.China, as the developing country with the largest population, is also experiencing thisphenomenon. However, the pension insurance system and health care system for theelderly has not been developed well enough. READ MORE

 3. 3. Aptus Relax - fungerar det i praktiken?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Julia Bengtsson; Fanny Sandqvist; [2019]
  Keywords : Aptus Relax; stress; hund; klinisk undersökning; fysiologiska parametrar; djuromvårdnad;

  Abstract : Besök på djurklinik kan vara stressande för hundar vilket kan försvåra en klinisk undersökning och medföra en risk för djurhälsopersonal om hundens stress övergår i ett aggressivt beteende. Aptus Relax är ett kompletteringsfoder som marknadsförs att bidra till ett lugnt och balanserat beteende. READ MORE

 4. 4. Effekten av koffein på sömnen och energiförbrukningen : en praktisk studie utförd på kvinnor i 20–30 års åldern

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Armina Beslaga; [2019]
  Keywords : koffein; kroppspletysmografi; bioimpedans; nutritionsstatus; sjukdomar;

  Abstract : Kaffe är en av de dryckerna som konsumeras mest av människor dagligen. Kaffe innehåller koffein som ursprungligen kommer från löv, frön och olika frukter. Den här studien har utgått från olika metoder för att se hur koffein påverkar kroppen. READ MORE

 5. 5. Syresättning hos kaniner under anestesi vid vård av munhålan : ventral respektive dorsal positionering med oxygentillförsel via syrgasgrimma

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Johanna Berglund; Nadya Blom; [2019]
  Keywords : kanin; munhälsa; anestesi; syresättning; hypoxemi; oxygentillförsel; syrgasgrimma; ventral position; dorsal position;

  Abstract : En av de vanligaste orsakerna till att sällskapskaniner är i behov av veterinär-medicinsk vård är problem i munhålan. För att kunna genomföra kliniska undersök-ningar och behandlingar i munhålan på kaniner krävs ofta generell anestesi. Den spe-cifika anatomin och fysiologin hos kaniner kan göra anestesi till ett riskfyllt moment. READ MORE