Essays about: "Blood pressure"

Showing result 1 - 5 of 130 essays containing the words Blood pressure.

 1. 1. Effekten av koffein på sömnen och energiförbrukningen : en praktisk studie utförd på kvinnor i 20–30 års åldern

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Armina Beslaga; [2019]
  Keywords : koffein; kroppspletysmografi; bioimpedans; nutritionsstatus; sjukdomar;

  Abstract : Kaffe är en av de dryckerna som konsumeras mest av människor dagligen. Kaffe innehåller koffein som ursprungligen kommer från löv, frön och olika frukter. Den här studien har utgått från olika metoder för att se hur koffein påverkar kroppen. READ MORE

 2. 2. A Study of Vascular Plaque in the Carotid

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : Victor Thun; Kristin Salmi; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : In 2015, cardiovascular diseases caused the death of 17.7 million people - 31 % of all deaths globally - making it deadlier than any other cause.Cardiovascular diseases often result from Arteriosclerosis, a disease where plaque builds up and clogs arteries. READ MORE

 3. 3. Maropitants effekt och användningsområden hos katt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Magnusson; Ida Svensson; [2018]
  Keywords : antiemetika; Cerenia; maropitant; katt; illamående; kräkning; premedicinering;

  Abstract : Med frågeställningen om maropitant regelmässigt bör ingå i premedicineringen av katt inför allmän anestesi som utgångspunkt, syftar studien till att med hjälp av vetenskaplig litteratur undersöka om fördelarna överväger nackdelarna vid administrering av maropitant vid premedicinering av katt. Syftet är också att undersöka vilka övriga effekter maropitant har vid administrering till katt. READ MORE

 4. 4. Predictive modelling using a nationally representative database to identify the determinants of prediabetes; a machine learning analytic approach on the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014

  University essay from Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Author : Kushan Kumara de Silva Ranakombu; [2018]
  Keywords : prediabetes; determinants; machine learning; feature selection; NHANES; Medicine and Health Sciences;

  Abstract : ABSTRACT Background: Prediabetes is a global epidemic with rising prevalence rates, but its diagnosis based on traditional risk factors is challenging. Application of novel machine-intelligence based methods to public health databases could provide valuable insights into the disease process. READ MORE

 5. 5. How can digitalization and AI be usedto increase the usage of medicallyprescribed physical activity? : A qualitative and quantitative study on thedigitalization of physical activity on prescription

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

  Author : Rebecca Künkel; Jens Lomander; [2018]
  Keywords : Physical activity on prescription; Artificial Intelligence; Health; Increase motivation;

  Abstract : Medically prescribed physical activity (PaP) is a relatively unknown term, howeverit is nothing new. Being used as an alternative to traditional treatment it aimsto reduce the use of chemical medication where possible. This method has provensuccessful on diseases such as high blood pressure, heart attacks, diabetes, depressionetc. READ MORE