Essays about: "Bo Nilsson"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Bo Nilsson.

 1. 1. Why do people live in high-risk areas? A field study in Akuressa, Sri Lanka

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Author : Johan Askman; Olof Nilsson; [2016]
  Keywords : Hazard; flood; risk; risk awareness; risk perception; risk normalisation; risk trade-off; relocation; grounded theory; semi-structured interviews; field study; Technology and Engineering; Social Sciences;

  Abstract : A qualitative field study, based on Grounded Theory methodology, has been conducted in the areas around Akuressa in southern Sri Lanka. The method for data collection consisted mainly of semi-structured interviews with local residents. The purpose of the study was to evaluate why people live in high-risk areas. READ MORE

 2. 2. Phyllis memorial childrens home and academy : ett undersökande förslagsarbete för framtida utveckling av ett barnhem och skola i Kenya

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Stina Höglund; Hanne Nilsson; [2013]
  Keywords : Kenya; barnhem; skola; utvecklingsland; kulturell kontext; vatten; sanitet; ta tillvara på resurser; strategi; social hållbarhet;

  Abstract : Phyllis Memorial Childrens Home and Academy är beläget utanför Nakuru i västra Kenya. Barnhemmet grundades år 2000 av Jacinta Njoroge och under tolv år har en kraftig expansion och utveckling skett. Det som började som ett privat finansierat initiativ är numera en väletablerad verksamhet som finansieras av ett organiserat bistånd. READ MORE

 3. 3. Trädplanen som ett styrdokument i kommunal trädförvaltning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Nilsson ; [2013]
  Keywords : trädplan; urbana träd; stadsträd; grönstruktur; urban forestry; kommunal planering;

  Abstract : Urbana områden är komplexa strukturer som styrs av många olika viljor, intressen och behov. Dessutom blir de urbana områdena allt fler. Väldsbefolkningen växer och fler människor väljer att leva och bo i städer. READ MORE

 4. 4. Development of a behavioural assay to examine magnetosensitive behaviour in bumblebees

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Author : Viktor Nilsson; [2013]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Summary: The magnetic field surrounding the Earth has repeatedly been shown to be used by various animals for navigation purposes. There is not yet any published data on the existence of a magnetic sense in a bumblebee. READ MORE

 5. 5. Void -spelprototyp för Xbox360 / Void -game prototype for Xbox360

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Author : Joakim Lindberg; Fredrik Gullbrandson; Bo Martin Nilsson; [2008]
  Keywords : Xbox360; XNA; C#; Void; Spel; Digital underhållning; game; digital entertainment;

  Abstract : Detta examensarbete består utav av två delar, en produktionsdel och denna slutreflektion. Produktionsdelen varade i 15 veckor och gick ut på att utveckla en spelprototyp. Spelprototypen är ämnad för spelkonsolen Xbox360, som är den nya generationens tv-spel. READ MORE