Essays about: "Bolus"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word Bolus.

 1. 1. The effect on HbA1c in patients with type 2diabetes who start with FreeStyle Libre– a retrospective study of medical records in Region Örebro County, 2019

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Author : Lydia Wenell; [2020]
  Keywords : Type 2 diabetes; FreeStyle Libre; HbA1c; hypoglycemia.;

  Abstract : IntroductionFreeStyle Libre (FSL) has mostly been used by patients with type 1 diabetes. In 2019, newrecommendations were announced regarding prescriptions to patients with type 2 diabetes(T2D) who have insulin treatment (basal/bolus), HbA1c > 70 mmol/mol and/or repeatedhypoglycemic events despite great effort to adjust insulin doses. READ MORE

 2. 2. Jämförelse av olika övervakningstekniker för monitorering av neuromuskulär blockad vid ögonkirurgi : applicerbarhet av elektromyograf TetraGraph (Senzime) på hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jonathan Sverud; [2020]
  Keywords : anestesi; övervakning; neuromuskulär blockad; acceleromyografi; elektromyografi; mekanomyografi; hund;

  Abstract : Central position av ögat är nödvändigt hos hundar som genomgår ögonoperation som innefattar cornea- och intraokulär kirurgi. Neuromuskulär blockad (NMB) har en relaxerande effekt på muskulatur och kan användas för centrering av ögat. Dessa läkemedel påverkar dock ventilationen negativt. READ MORE

 3. 3. Finns det behov av en ny metod för ID-märkning hos get : vad tycker Sveriges getägare?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Alicia Josefsson; [2019]
  Keywords : Bolus; Getägare; ID-märkning; Problem; Öronmärke;

  Abstract : Getter i Sverige har stora problem med sönderslitna öron, infektioner och sårskador som orsakats av den obligatoriska öronmärkningen. Tidigare forskning har visat att alternativa märkningsmetoder exempelvis chipmärkning i nätmagen, ankelband (med eller utan chip) och chipmärkning under hud kan vara bättre märkningar, inte bara för getter utan även för andra djurslag. READ MORE

 4. 4. Farmakokinetiska egenskaper hos dexmedetomidin som CRI under generell anestesi på häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Abrahamsson; Sandra Johansson; [2019]
  Keywords : dexmedetomidin; CRI; bolus; anestesi; häst; farmakokinetik; hjärtfrekvens; blodtryck;

  Abstract : Det här är en prospektiv, experimentell studie med syfte att undersöka dexmedetomidins farmakokinetiska egenskaper. Studien gjordes på sex hästar som genomgick generell anestesi och fick constant rate infusion (CRI) med dexmedetomidin. Studien gjordes vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Campus Ultuna i Uppsala under vintern 2018. READ MORE

 5. 5. Physiological characteristics of sodium lactate infusion during resistance exercise

  University essay from Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Author : Sebastian Danielsson; [2019]
  Keywords : sodium lactate; sodium lactate infusion; infusion; resistance exercise; knee-extensor; vastus lateralis; metabolic effects; hematological effects; plasma lactate; muscle lactate; muscle content of lactate; MHC; fiber type; blood pH; muscle pH; blood lactate; blood sodium; blood potassium; blood glucose; hemoglobin; in vivo; randomized; cross-over;

  Abstract : Previous studies that utilized sodium lactate infusion did not use resistance exercise protocol or analyzed muscle biopsies, or performed sex specific analysis. Aim: We initiated a project where resistance exercise was performed with low and high levels of lactate, acquired by venous lactate infusion where the specific aim of this study was to investigate and chart the physiological characteristics of sodium lactate infusion during a bout of resistance exercise on whole group level and sexes separated Method: A randomized, placebo controlled, cross-over design was implemented where male (n = 8) and female (n = 8) subjects accustomed to resistance exercise visited the laboratory three times for preliminary testing and training familiarization. READ MORE