Essays about: "Bor"

Showing result 1 - 5 of 316 essays containing the word Bor.

 1. 1. Investigating the relationship between circulation patterns and cloudburst character in a changing climate

  University essay from Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Author : Sofia Litsmark; [2020]
  Keywords : Circulation patterns; future climate; hyetograph; hyetograph shape; cloudbursts; Cirkulationsmönster; framtida klimat; klimat; skyfall; hyetograf; hyetograf- karaktär; framtida vädermönster;

  Abstract : The consequences of extreme weather in terms of heavy precipitation and flooding are devastating in both rural and urban areas. The cost on society to handle the damages are substantial. It is therefore of high interest to further investigate the mechanisms behind these extreme events. READ MORE

 2. 2. Needs and requirements for the development and application of safe and cost-efficientmedical technology in low resource settings

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Linda Maria Nummisalo; [2020]
  Keywords : Bangladesh; Medical Devices; Health Care;

  Abstract : Growing populations and especially the growing proportion of elderly in the developing countries in South Asia pose an increasingly higher pressure on the health care systems in these countries. For example, in Bangladesh, a part of the pressure is currently eased by the unofficial health care workers called village doctors but with the cost of wrong diagnoses and unnecessary medications leading to excess use of e. READ MORE

 3. 3. Samhällsomvandlingen i Malmberget : en studie om hur människor upplever och agerar i en samhällsomvandling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Joakim Menjivar Dominguez; [2020]
  Keywords : Malmberget; samhällsomvandling; prekaritet; handlingsutrymme; makt; LKAB; Gällivare;

  Abstract : Denna studie undersöker den upplevda bekymmersamheten och oron människor uttrycker när de är med om en samhällsomvandling. I Gällivare kommun pågår en samhällsomvandling på grund av ett hål i marken som uppstod efter många år av gruvindustri vid Malmberget. READ MORE

 4. 4. ”För att utveckla samhället krävs driftiga människor som tar tag i saker” : en studie om att bo i Stockholms skärgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrik Svanberg; [2020]
  Keywords : lokal utveckling; skärgård; relationer; socialt kapital; turism; platsidentitet; The tourist gaze;

  Abstract : Öarna belägna i Stockholms skärgård har utvecklats från platsbundna egenskaper och förutsättningar vilket har skapat samhällen som är anpassade efter historia, geografi och klimat. Trots att det finns tydliga olikheter mellan öarna finns problem och utmaningar som återfinnes på flera öar. READ MORE

 5. 5. Kollektivtrafikens betydelse för en hållbar mobilitet : en jämförelse mellan Stockholm och Köpenhamn

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Niklas Vilkancis; [2020]
  Keywords : tunnelbana; kollektivtrafik; cykel; Stockholm; Köpenhamn; hållbarhet; hållbar mobilitet; stadsbyggnad; planering; minskad bilanvändning;

  Abstract : Denna uppsats är tänkt att berätta om Stokholms kollektivtrafik, med Köpenhamn som en jämförelse. Frågeställningen som uppsatsen behandlar är: Vilken roll spelar kollektivtrafiken i Stockholm för den totala användningen av hållbara transportmedel? Arbetet grundar sig på en litteraturstudie. READ MORE