Essays about: "Bor"

Showing result 1 - 5 of 292 essays containing the word Bor.

 1. 1. SuperAcoustics - Development of Android application to measure sound reduction index

  University essay from Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Author : Karl Bengtsson; Elliot Sandefeldt; [2019]
  Keywords : Sound reduction index; Android; Application; Acoustic measurements; Sound insulation; Technology and Engineering;

  Abstract : Urban bosättning är vanligt i dagens samhälle och en övervägande andel av befolkningen bor i lägenheter, där ljudisolering är en viktig aspekt rörande trivseln i bostaden. Användning av smartmobiler för akustiska mätningar blir allt vanligare, men inget enkelt verktyg finns idag för att mäta och räkna ut reduktionstalet. READ MORE

 2. 2. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Linde; [2019]
  Keywords : öppen dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; biofilter; bioretention; regnbäddar; landskapsarkitektur;

  Abstract : Vatten finns överallt omkring oss, och spelar en livsviktig roll för våra samhällen. Men vad händer när vattnet i staden istället blir till ett problem som måste lösas? I detta examensarbete undersöks hur en medveten design kan förbättra den rubbade vattenbalansen i staden samtidigt som den bidrar till attraktiva och välbehövliga miljöer för människorna som bor där. READ MORE

 3. 3. Correlations related to fuel usage patterns in rural Kenya : A comparison of local surveys to facilitate future local sustainable fuel actions.

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Agnes Eklund; [2019]
  Keywords : Energy; fuel; wood; charcoal; biogas; usage patterns; local solutions; Kenya; Energi; bränsle; trävirke; kol; biogas; förbrukningsmönster; lokala lösningar; Kenya;

  Abstract : Human activities affect the climate. If the utilization of fossil and other hazardous fuel methods is eliminated, it would reduce the impact on climate change. READ MORE

 4. 4. Impact of social media on Intercultural Communication Competence of Chinese People living in Sweden

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Mingxing Liu; [2019]
  Keywords : Social Media Use; Intercultural Communication; Intercultural Communication Competence; Chinese People Living in Sweden; Development of Intercultural Communication Competence; Impact of social media on Intercultural Communication Competence.;

  Abstract : Intercultural Communication Competence (ICC) describes the ability to interact with people from different cultures effectively and appropriately. In the impact of globalization and information technology development, social media facilitates intercultural communication and open a new space for intercultural interactions. READ MORE

 5. 5. Livet i mellanrummen : vardagslivet i en småort

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Viktor Botvidsson; [2019]
  Keywords : community; plats; identitet; bruksanda; globalisering; vardagsliv;

  Abstract : Många småorter bär på en framgångsrik historia. De har ofta växt upp runt en lokal industri, en järnväg eller varit centrum för landsbygdskommuner. Inträdet i en ny tid präglad av globalisering och konsumtion har dock gjort dem marginaliserade och istället har de blivit monu-ment för en tid som inte längre är. READ MORE