Essays about: "Bostadsområde"

Showing result 1 - 5 of 79 essays containing the word Bostadsområde.

 1. 1. Gestaltning för att gynna pollinatörer : ett förslag för parkmarken i Skogeberg i Sundsvall

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Ericsson; Erika Tjernberg; [2020]
  Keywords : pollinering; ängsmark; blomning; gestaltning; rekreation;

  Abstract : Pollinering är en mycket viktig process som krävs för att möjliggöra en stor del av den mänskliga matproduktionen, utan den skulle många grödor inte vara tillgängliga. Förändrad markanvändning är en orsak till den artförlust som idag drabbar pollinatörer. READ MORE

 2. 2. Level up in a green building grading system in new construction of student housing

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Madeleine Eriksson; [2020]
  Keywords : Building certification; New construction; Housing; Sustainability; Climate impact; Miljöbyggnad; Nyproduktion; Bostäder; Hållbarhet; Klimatpåverkan;

  Abstract : The building and construction sector accounts for a significant proportion of carbon dioxide emissions in Sweden, a total of 12.2 million tons of carbon dioxide equivalents, which corresponds to approximately 19 % of the total emissions of greenhouse gas in Sweden. READ MORE

 3. 3. Pearls Airport's Urban Village

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Susan Smith Berggren; [2020]
  Keywords : Participatory Design; Inclusive Design; Hurricane Resilience; Social Housing; Eco-System Design; Recourse efficiency; Energy Generating; Social Welfare; Affordability; Flexibility; Rural Wasteland; The Caribbean; Arts and Architecture;

  Abstract : On the north east coast of the Caribbean island Grenada, there´s an abandoned airport. This extraordinary environment is located in a valley between tropical mountains covered by lush rain forest. The landing stripe is a 1,5-kilometer-long runway of history, facing the rough Atlantic Ocean. READ MORE

 4. 4. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maroa Abdulah; [2019]
  Keywords : Miljonprogram; Sverige; Kristianstad; Näsby; Gamlegården; bostadsområde; platsidentitet; kulturhistoria; landskapsarkitektur;

  Abstract : År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att en miljon bostäder skulle byggas under tioårsperioden 1965-1974, perioden kom så småningom att kallas för miljonprogrammet. Det här arbetet handlar om miljonprogrammet både som koncept men också dess arkitektur och utemiljöer. READ MORE

 5. 5. Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Pettersson; [2019]
  Keywords : Sege park; hållbarhet; social hållbarhet; förtätning; gestaltning; socialt hållbar gestaltning; kulturhistorisk miljö;

  Abstract : Detta examensarbetet handlar om Sege park, ett gammalt sjukhusområde som byggdes på 1930- talet i Malmös östra utkant. Det gamla sjukhusområdet ska idag byggas om till bostadsområde och samtidigt förtätas. Projektet beskrivs som ett ”spjutspetsprojekt” där nya innovativa lösningar skall testas med hållbarhet i fokus. READ MORE