Essays about: "Bränsleförbrukning"

Showing result 1 - 5 of 67 essays containing the word Bränsleförbrukning.

 1. 1. The Miller Cycle on Single-Cylinder and Serial Configurations of a Heavy-Duty Engine

  University essay from KTH/Förbränningsmotorteknik

  Author : Varun Venkataraman; [2018]
  Keywords : Two-stage turbocharging; modelling and simulation; GT-Power; performance; Miller cycle; heavy-duty diesel engine; Tvåstegs turboladdning; modellering och simulering; GT-Power; prestanda; Miller-cykel; lastbils dieselmotor;

  Abstract : I jämförelse med sina föregångare, har moderna lastbilsmotorer genomgått en betydandeutveckling och har utvecklats till effektiva kraftmaskiner med låga utsläpp genom införandet avavancerade avgasbehandlingssystem. Trots att de framsteg som gjorts under utvecklingen av lastbilsmotorer har varit betydande, så framhäver de framtida förväntningarna vad gällerprestanda, bränsleförbrukning och emissioner behovet av snabba samt storskaliga förbättringar av dessa parametrar för att förbränningsmotorn ska fortsätta att vara konkurrenskraftig och hållbar. READ MORE

 2. 2. Energy Management of Parallel Hydraulic Hybrid Wheel Loader

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Hoang Thai Do; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Hybridization of driveline system is one possible solution to increase fuel eciency.In this thesis a parallel hybrid hydraulic wheel loader concept was studied. A highpressure accumulator was added to the system and acted as a second source of energy. READ MORE

 3. 3. Transmission DynamicsModelling : Gear Whine Simulation Using AVL Excite

  University essay from KTH/Fordonsdynamik

  Author : Reza Mehdi Pour; [2018]
  Keywords : Gear whine noise; transmission error TE ; mesh stiffness; gear mesh; multibody dynamics simulation; reduction methods; Kugghjulsljud; transmissionsfel TE ; kuggstyvhet; kuggingrepp; stelkroppssimulering; reduktionsmetoder;

  Abstract : Nowadays, increasing pressure from legislation and customer demands in the automotive industry are forcing manufacturers to produce greener vehicles with lower emissions and fuel consumption.As a result, electrified and hybrid vehicles are a growing popular alternative to traditional internal combustion engines (ICE). READ MORE

 4. 4. Implementing method for conducting Real Driving Emission (RDE)

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Zeerak Noralm; [2018]
  Keywords : PEMS; RDE; Light Duty Vehicle; NEDC; PEMS; RDE; WLTP; NEDC; MAW; ECU; utsläpp emission; körkriterier;

  Abstract : Det här projektet handlar om att utveckla en metod för real driving emission (RDE). RDE är ett komplement till Worldwide Light Duty Test Procedure (WLTP) som kommer att ersätta New European Driving Cycle (NEDC). Dessa cykler och metoder används för att mäta personbilars avgaser. READ MORE

 5. 5. Heavy duty vehicle simulation tool for the calculation of fuel consumption and development of a new VECTO gearshift algorithm

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Johan Holmberg; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Europeiska Unionen har tagit fram ett simuleringsverktyg kallat VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) som kommer användas för obligatorisk certifiering av tunga fordons bränsleförbrukning inom EU. Scania AB har föreslagit en ny algoritm för valet av ilagd fordons-växel. READ MORE