Essays about: "Bränsleförbrukning"

Showing result 1 - 5 of 67 essays containing the word Bränsleförbrukning.

 1. 1. Energy Management of Parallel Hydraulic Hybrid Wheel Loader

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Hoang Thai Do; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Hybridization of driveline system is one possible solution to increase fuel eciency.In this thesis a parallel hybrid hydraulic wheel loader concept was studied. A highpressure accumulator was added to the system and acted as a second source of energy. READ MORE

 2. 2. Implementing method for conducting Real Driving Emission (RDE)

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Zeerak Noralm; [2018]
  Keywords : PEMS; RDE; Light Duty Vehicle; NEDC; PEMS; RDE; WLTP; NEDC; MAW; ECU; utsläpp emission; körkriterier;

  Abstract : Det här projektet handlar om att utveckla en metod för real driving emission (RDE). RDE är ett komplement till Worldwide Light Duty Test Procedure (WLTP) som kommer att ersätta New European Driving Cycle (NEDC). Dessa cykler och metoder används för att mäta personbilars avgaser. READ MORE

 3. 3. Heavy-Duty Spark-Ignited Single Cylinder Engine Fueling System

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Rohan Kittur; [2018]
  Keywords : Fueling system; heavy-duty; spark-ignited; single cylinder engine; aftermarket engine control unit; fuel-air mixture safety; bränslesystem; tunga fordon; tändstiftsantändning; encylinder motor; eftermarknadsmotorstyrenhet; bränsle-luft blandningssäkerhet;

  Abstract : Forskning inom motorutveckling bedrivs för att möta kommande emissionskrav och samtidigt minska bränsleförbrukningen. Kommande förbud mot dieseldrivna fordon planeras i flera städer runt om i världen. Alternativa bränsle som exempelvis naturgas ses som en lovande ersättning även för tunga fordon. READ MORE

 4. 4. Estimating fuel consumption using regression and machine learning

  University essay from KTH/Optimeringslära och systemteori

  Author : Lukas Ekström; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis focuses on investigating the usage of statistical models for estimating fuel consumption of heavy duty vehicles. Several statistical models are assessed, along with machine learning using artificial neural networks. Data recorded by sensors on board trucks in the EU describe the operational usage of the vehicle. READ MORE

 5. 5. Improving Traction Efficiency in Off-Road Vehicles - A Sliding Mode Approach

  University essay from KTH/Optimeringslära och systemteori

  Author : Payam Maroufi; [2018]
  Keywords : Slip efficiency; sliding mode controller; sliding mode observer; articulated vehicles; wheel loader dynamic.; Slipeffektivitet; sliding mode regulator; sliding mode observerare; ledat fordon; hjullastarens dynamik.;

  Abstract : This report evaluates the option of using an equal slip controller, an effective rolling radius and rolling resistance force observer in a 4WD wheel loader. The vehicle studied is an under development- vehicle designed by Volvo CE. READ MORE