Essays about: "Bränsleförbrukning"

Showing result 6 - 10 of 67 essays containing the word Bränsleförbrukning.

 1. 6. The Miller Cycle on Single-Cylinder and Serial Configurations of a Heavy-Duty Engine

  University essay from KTH/Förbränningsmotorteknik

  Author : Varun Venkataraman; [2018]
  Keywords : Two-stage turbocharging; modelling and simulation; GT-Power; performance; Miller cycle; heavy-duty diesel engine; Tvåstegs turboladdning; modellering och simulering; GT-Power; prestanda; Miller-cykel; lastbils dieselmotor;

  Abstract : I jämförelse med sina föregångare, har moderna lastbilsmotorer genomgått en betydandeutveckling och har utvecklats till effektiva kraftmaskiner med låga utsläpp genom införandet avavancerade avgasbehandlingssystem. Trots att de framsteg som gjorts under utvecklingen av lastbilsmotorer har varit betydande, så framhäver de framtida förväntningarna vad gällerprestanda, bränsleförbrukning och emissioner behovet av snabba samt storskaliga förbättringar av dessa parametrar för att förbränningsmotorn ska fortsätta att vara konkurrenskraftig och hållbar. READ MORE

 2. 7. Heavy duty vehicle simulation tool for the calculation of fuel consumption and development of a new VECTO gearshift algorithm

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Johan Holmberg; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Europeiska Unionen har tagit fram ett simuleringsverktyg kallat VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) som kommer användas för obligatorisk certifiering av tunga fordons bränsleförbrukning inom EU. Scania AB har föreslagit en ny algoritm för valet av ilagd fordons-växel. READ MORE

 3. 8. Knowledge base and perception on sustainability in the long-haul transport sector in Brazil

  University essay from KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Author : Joel Svensson; [2018]
  Keywords : Brazil; eco-driving; Euro classes; Heavy duty transport; Scania; long-haulage; logistics service providers; sustainability; trucks; energy efficiency;

  Abstract : demand for truck transportation is increasing and in the shadow the CO2 (carbon dioxide) emissions. In many parts of the world the majority of the transportation of goods is done by long-haulage trucks. More than 60% of all goods transported in Brazil are made by trucks (André Luiz Cunhaa, 2011). READ MORE

 4. 9. Evaluation and Improvement of Decentralized Congestion Control for Multiplatooning Application

  University essay from KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Author : Chumeng Bai; [2018]
  Keywords : Wireless vehicular communication; decentralized congestion control; cooperative awareness messages; multiplatooning; simulation; Trådlös fordonskommunikation; decentraliserad överbelastning kontroll; kooperativ medvetenhet meddelanden; multiplatooning; simulering;

  Abstract : Platooning has the potential to be a breakthrough in increasing road capacity and reducing fuel consumption, as it allows a chain of vehicles to closely follow each other on the road. When the number of vehicles increases, platoons will follow one another in what is referred to as multiplatooning. READ MORE

 5. 10. Transmission Dynamics Modelling : Gear Whine Simulation Using AVL Excite

  University essay from KTH/Fordonsdesign

  Author : Reza Mehdi Pour; [2018]
  Keywords : Gear whine noise; transmission error TE ; mesh stiffness; gear mesh; multibody dynamics simulation; reduction methods.; Kugghjulsljud; transmissionsfel TE ; kuggstyvhet; kuggingrepp; stelkroppssimulering; reduktionsmetoder.;

  Abstract : Nowadays, increasing pressure from legislation and customer demands in the automotive industryare forcing manufacturers to produce greener vehicles with lower emissions and fuel consumption.As a result, electrified and hybrid vehicles are a growing popular alternative to traditional internalcombustion engines (ICE). READ MORE