Essays about: "Brand attitudes"

Showing result 1 - 5 of 200 essays containing the words Brand attitudes.

 1. 1. Inclusive marketing : A study of Swedish female consumers’ perceptions of inclusive advertisements in the fashion industry

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Cornelia Wiklund; [2022]
  Keywords : Inclusive marketing; Advertising; Brand attitudes; Diversity; Swedish consumers; Fashion industry;

  Abstract : In the last decades we have seen an increase of inclusive marketing, partly because of an increase of consumer awareness and expectations. But it can be hard to succeed with inclusive marketing, and previous research shows that many companies have been accused of CSR- washing, forced diversity, etc. READ MORE

 2. 2. Chatting with a brand spokes-character: A quantitative study on the effects of using brand spokes-characters as virtual chatbot agents

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Author : Anton Eriksson; [2022]
  Keywords : Spokes-character; Chatbot; Virtual agent; Brand attitude;

  Abstract : This study investigates the consequences of using brand spokes-characters as chatbot agents in customer interactions. Through two studies, the effects of using a brand spokes-character to interact with consumers is compared to using a non-spokes-character chatbot agent. READ MORE

 3. 3. Men & Cosmetics: A Problem of Consumer Understanding? : Perception of French Consumers about male cosmetics

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Aline Smeeckaert; Baptiste Martin; [2022]
  Keywords : Gender; Cosmetics; Men’s Grooming; Male Cosmetics; Men Consumer Behavior; Self-concept; Body Image; Brand Personality; Masculinity;

  Abstract : Background: The cosmetics industry has historically been associated with women, and much research has focused on them. However, the male cosmetics market has been growing rapidly for several years around the world. Nevertheless, little attention has been paid to men and their new way of life and consumption. READ MORE

 4. 4. University Students' Attitudes to Shopping Smartphones in Sweden : Factors that influence university students in Sweden to purchase a smartphone

  University essay from Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Ferial Kays Al Hallak; Zeid Elmohdar; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Date: 2022- 06 - 02 Level: Master thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Ferial Kays Al Hallak Elmohdar Zeid Title: University Students' Attitudes to Shopping Smartphones in Sweden: Factors that influence University students in Sweden to purchase asmartphone Supervisor: Edward Gillmore Keywords: Smartphones, purchase intent, university students, word of mouth,e-word of mouth, brand image, product features, consumer behavior Research questions: - What factors influence university students’ purchase intent for smartphones?- How do demographic factors impact the attitude of universitystudents when purchasing smartphones? Purpose: The purpose of the study is to look into and research what leadingfactors and characteristics that influence university students to buy asmartphone by analyzing their shopping behavior. Method: This research is studied from a quantitative perspective. READ MORE

 5. 5. The Shift Towards Flexible Workplaces

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Author : Fabian Svanberg; Henrik Simonsson; [2022]
  Keywords : Remote work; university students; brand attractiveness; work-life balance; employer branding; multiple regression analysis; Social Sciences;

  Abstract : Den här studien ämnar att undersöka relationen mellan ett varumärkes attraktionskraft och ett arbetsgivarvarumärkes individuella dimensioner - specifikt gällande möjligheten för potentiella arbetstagare att arbeta flexibelt; helt, eller delvis på distans. Covid-19 har dramatiskt förändrat människors liv världen över, därför är målet att observera hur den här ändringen har påverkat hur studenter ser enskilda dimensioner av arbetsgivarvarumärkning som attraktiva, specifikt gällande balans i arbetslivet i relation till flexibla arbetssätt på distans. READ MORE