Essays about: "Brix"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word Brix.

 1. 1. Yeasts in Brännland Cider's spontaneously fermented ice cider

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Ella Råhlén; Daniel Eriksson; [2019]
  Keywords : Ice cider; spontaneous fermentation; cider; yeast;

  Abstract : Brännland Cider operates outside Umeå, in the northern part of Sweden. They produce ice cider and hard cider since 2012. Today the business produces approximately 100 000 bottles per year. Apple must is concentrated by freezing, then fermented to a level of ethanol to 7-13 vol% and at least 13° brix residual sugar. READ MORE

 2. 2. Hur råmjölkskvalité och upptag av immunoglobulin påverkar kalvhälsa

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Therese De Haan; [2018]
  Keywords : Råmjölk; IgG; Kalv; Kalvhälsa; brixrefraktometer;

  Abstract : Råmjölken är livsviktig för den nyfödda kalven och dess enda skydd mot patogener i miljön under den första levnadstiden. Hur effektiv överföringen av immunoglobuliner (IgG) blir mellan kon och kalven är beroende av råmjölkens kvalité, råmjölksrutiner samt effektiviteten i upptaget av antikropparna till blodet hos kalven. READ MORE

 3. 3. Ökad skörd och skördekvalitet i svenska vinodlingar : effekten av plasttäckning av Vitis vinifera L. ’Solaris’ vid blomning och fruktsättning

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Dennis Astorsdotter; [2017]
  Keywords : temperatur; luftfuktighet; Vitis; vinifera; Solaris; blomning; fruktsättning; plasttäckning; skörd; gråmögel;

  Abstract : Skördeeffekten av att plasttäcka Vitis vinifera L. ’Solaris’ från blomning till tre veckor efter fruktsättningen studerades i fält. Försöket utfördes i Ästad, Halland. Syftet var att gynna utvecklingen av svensk vinproduktion. READ MORE

 4. 4. Effects of different mycorrhizas on the quality of northern highbush blueberries

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Anna Lundström; [2017]
  Keywords : Mycorrhiza; highbush blueberries; ursolic acid; oleanolic acid; pterostilbene; Brix; pH; total acid; sugar acid ratio;

  Abstract : Blueberries contain components like for instance triterpenes and stilbenes which have potentially protective roles against many human diseases. These substances are also important at threats from herbivores and fungi attacks to plants. READ MORE

 5. 5. Effects of three colostrum-feeding methods on the behaviour and management of dairy calves

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ida Lundmark; [2016]
  Keywords : management; behaviour; suckling; bottle; oesophageal tube;

  Abstract : Saving time and money are always important considerations in the agricultural sector and in dairy farming the calves’ management plays a central role. One of the most important aspects of rearing calves is the colostrum-feeding routines and several studies have come to the same conclusion that the volume fed, quality of milk fed and when the calves are fed after parturition, are the three most important aspects. READ MORE