Essays about: "Bulls"

Showing result 1 - 5 of 79 essays containing the word Bulls.

 1. 1. Changes in bull breeding during the years : a comparison between 1950 and 1980/90 century

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Moa Hagelberg; [2020]
  Keywords : Bulls; breeding; SNP; traits; decades; production; health; SLB; Holstein; SRB;

  Abstract : Breeding on bulls have occurred during many decades in the same way as it has for dairy cattle. Both the sire and dams that are being used during the selection breeding have been tested through genomic selection to see their value for each trait, for the dams this has been started more recently than for the bulls. READ MORE

 2. 2. Jämförelse mellan mjölkrastjurar och mjölkras x köttrastjurar : konsumtion, tillväxt, fodereffektivitet och slaktkroppsegenskaper

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Hilda Ingvarsson; [2020]
  Keywords : tjur; mjölkras; köttras; korsningsavel; tillväxt; fodereffektivitet; slaktkroppsegenskaper;

  Abstract : Eftersom nötköttsproduktionen är nära integrerat med mjölkproduktionen har köttrasinsemination blivit ett sätt för lantbrukare att få ett ökat värde vid slakt för ungnöt som ej används till rekrytering. Nötkreatur av köttras har högre tillväxtkapacitet, ett högre slaktutbyte och har en slaktkropp med mer muskler än nötkreatur av mjölkras. READ MORE

 3. 3. Bison bonasus : återuppbyggnaden av en nästan utrotad art

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Morgan Daleryd Sjöblom; [2019]
  Keywords : visent; europeisk bison; Bison bonasus; genetik; återintroduktion;

  Abstract : Visent eller den europeiska bison är en art som efter första världskriget hade dött ut i det vilda på grund av jakt. Endast 54 djur från arten återstod i fångenskap och det är från dessa anfäder som dagens bestånd av både vilda och visenter i fångenskap härstammar. READ MORE

 4. 4. Effekt av biokol i djupströbädd på emission av ammoniak och växthusgaser samt liggbeteende hos köttrasdjur

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Anna Jansson; [2019]
  Keywords : inhysning; klimat; koldioxid; köttproduktion; lustgas; metan; nötkreatur; renhet; utsläpp;

  Abstract : Med ett allt mer fokus på klimatet är det viktigt att hitta nya sätt att minska ammoniakemiss-ion och utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Biokol är en produkt som framförallt har använts som jordförbättrare på grund av dess positiva effekter på kolinlagringen i marken och potentiella skördeökningar. READ MORE

 5. 5. Tjuruppfödning med Åländska förhållanden : en lönsamhetsberäkning för uppfödning av mjölkraskalvar på Åland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johan Holmqvist; [2019]
  Keywords : ungtjur; uppfödning; mjölkrastjur; ekonomi; lönsamhet; Åland;

  Abstract : På Åland har en offensiv satsning gjorts för att utöka antalet mjölkkor, vilket medför att även antalet tjurkalvar ökar som det idag inte finns avsättning för. Hushållningssällskapet har tagit initiativ för att undersöka förutsättningarna för en nysatsning på ungnötsuppfödning. READ MORE