Essays about: "Buprenorfin"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word Buprenorfin.

 1. 1. Biotillgänglighet för buprenorfin efter subkutan administrering till kanin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Fredriksson; [2019]
  Keywords : kanin; buprenorfin; smärtlindring; analgesi; subkutan; intravenös; biotillgänglighet; farmakokinetik;

  Abstract : Kaniner är både populära sällskapsdjur och används ofta experimentellt inom forskning. Kaniner kan behöva genomgå kirurgiska ingrepp och effektiv postoperativ smärtlindring är nödvändig för att upprätthålla god djurvälfärd. READ MORE

 2. 2. Plasmahalter av buprenorfin efter peroral och intravenös administrering till kanin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elina Thern; [2018]
  Keywords : Kanin; Buprenorfin; Peroral; Intravenös; Läkemedelsadministrering; Smärta; Smärtlindring; Analgesi; Farmakokinetik; Biotillgänglighet;

  Abstract : I takt med att kaninens (Oryctolagus cuniculus) popularitet ökar och kravet på alltmer avancerad veterinärvård växer krävs kunskap om hur man smärtlindrar kanin på bästa sätt. Kaninen är ett utpräglat bytesdjur som döljer smärta väl, särskilt i stressade situationer som vid klinikvistelse. READ MORE

 3. 3. Risker och omvårdnad vid anestesi av kanin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Martina Koppel; [2016]
  Keywords : kanin; anestesi; risker; omvårdnad; djursjukskötare;

  Abstract : Kaniner är svårare att söva än hund och katt och har en signifikant högre risk för dödlighet. Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vilket tillvägagångssätt som är mest optimalt vid anestesi på kaniner, vilka risker som finns och hur de kan hanteras och undvikas. READ MORE

 4. 4. Comparison of plasma levels and analgesic effect between oral transmucosal and subcutaneous administration of buprenorphine in rabbits

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Freijs; [2016]
  Keywords : rabbit; buprenorphine; oral transmucosal; subcutaneous; drug administration; analgesia; pain scoring;

  Abstract : Rabbits are becoming more popular as pet animals and surgical procedures are likewise getting more common. Hence the need for postoperative analgesic treatment in the home is increasing. Buprenorphine is a partial µ-opioid receptor agonist with long duration and is the therefore useful as a postoperative analgesic agent. READ MORE

 5. 5. Smärtlindring vid kejsarsnitt på tik : en jämförelse av påverkan på tik och valpar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Stina Wålberg; [2014]
  Keywords : Kejsarsnitt; Hund; Smärtlindring; Valpar; Opioid;

  Abstract : Det finns få studier på effekten av och säkerheten med smärtlindring i samband med kejsarsnitt på tik. Av den anledningen är många restriktiva med smärtlindringen. Enligt denna studie var den vanligaste metoden i Sverige att ge en engångsdos buprenorfin när sista valpen tagits ut genom kejsarsnittet. READ MORE