Essays about: "Business Networks"

Showing result 1 - 5 of 435 essays containing the words Business Networks.

 1. 1. ENGAGING 5G NETWORKS WITH A SMART FACTORY ECOSYSTEM: A case study of Smarta Fabriker

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Filippo Grillo; [2018-08-01]
  Keywords : smart manufacturing; 5G strategy; Cloud and Edge Computing; Augmented Reality; Triple-Helix framework; value chain; Industry 4.0;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 2. 2. Ecosystem orchestration How to thrive in the increasingly networked digital economy

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Frida Magnusdotter Ivarsson; [2018-07-04]
  Keywords : ecosystem orchestration; digital economy; digital ecosystem; business ecosystem; platform;

  Abstract : Ecosystems, a concept used to describe external inter-organizational networks of actors, is aconcept closely linked to the digital economy. When firms become increasingly networked,organizational boundaries blur, which challenges incumbent firms’ notions of being isolatedentities. READ MORE

 3. 3. Local networks’ facilitation of small wineries’ foreign market entry: A case study of a South African wine cluster

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Elin Ingves; Frida Hedenskog; [2018-07-03]
  Keywords : Local networks; Cluster; SME internationalization; Foreign market entry; Wineries; Stellenbosch;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 4. 4. Adaptation of Business Practices in Swedish Software-Exporting SMEs: An Institution-Based View of Internationalization

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Alexander Johansson; Alma Turkovic; [2018-07-03]
  Keywords : Institutional impact; Formal institutions; Informal institutions; Institutional distance; SMEs internationalization; Software industry; Software-Exporting SMEs; Networks; Network interactions; Business practices;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 5. 5. Bredband som katalysator för gemenskap och kollektivt handlande : en studie om bredbandsutbyggnadens sociala påverkan på lokalsamhället

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oscar Kanzler; [2018]
  Keywords : Socialt kapital; tillit; kollektiv handling; lokalsamhälle; byalag; lokal gemenskap; nätverk; bredband;

  Abstract : Där ett kommersiellt eller kommunalt intresse för bredbandsutbyggnad saknas måste invånarna på landsbygden organisera sig om de önskar tillgång till en fiberanslutning. Detta kräver ett samarbete och tillit mellan invånarna för att lyckas driva ett bredbandsprojekt på egen hand. READ MORE