Essays about: "Business Objects"

Showing result 1 - 5 of 64 essays containing the words Business Objects.

 1. 1. Identifying Challenges in Cybersecurity Data Visualization Dashboards

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Author : Patrick Shirazi; [2020]
  Keywords : Cybersecurity visualization; Security visualization; security dashboards; Delphi technique;

  Abstract : Nowadays, a massive amount of cybersecurity data-objects, such as security events, logs,messages, are flowing through different cybersecurity systems. With the enormous fastdevelopment of different cloud environments, big data, IoT, and so on, these amounts of data areincreasingly revolutionary. READ MORE

 2. 2. Politics, human values and climate change: Investigating the determinants of climate change perceptions in Europe

  University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Alva Johansson; [2020]
  Keywords : Climate change perceptions Political orientation Human values Epidemiological approach; Business and Economics;

  Abstract : This paper empirically investigates the determinants of climate change perceptions across Europe, focusing on how political orientation and human values affect attribution- and trend belief, perceived impacts of climate change and climate concern. Previous studies in this field of research have ignored the risk of reverse causality, which is addressed in this paper by conducting the epidemiological method. READ MORE

 3. 3. Cristiano Ronaldwho?

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Christopher Kewenter; Victor Grundén; Isak Söderlund Schulz; [2020]
  Keywords : Esport; Esports athletes; esport fans; athlete branding; sports marketing; Business and Economics;

  Abstract : Titel: Cristiano Ronaldwho? En kvalitativ studie om esportatleter, de nya sportstjärnorna Seminariedatum: 2020-06-04 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Victor Grundén, Christopher Kewenter och Isak Söderlund Schulz Handledare: Peter Svensson Fem nyckelord: Esport, esportatleter, esportfans, athlete branding och sports marketing Syfte: Huvudsyftet är att undersöka eventuella modifikationer och tillägg gällande den mest vedertagna athlete branding modellen inom traditionell sport. Detta uppnås genom två delsyften: (1) Undersökning av särdrag gällande esportatleter & deras fans, (2) undersökning av särdrag gällande esport. READ MORE

 4. 4. Där generationerna möts : en studie om delade utemiljöer mellan äldre och barn

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Vera Shaswar; [2020]
  Keywords : äldre; barn; utemiljö; samverkanshus; förskola; vård- och omsorgsboende; ålderssegregering;

  Abstract : Den här uppsatsen undersöker barns och äldres behov av utemiljöer och huruvida en gemensam utemiljö kan uppfylla båda gruppers behov. I uppsatsen undersöks och presenteras egenskaper i miljön som barn gynnas av i sin lek och utveckling. READ MORE

 5. 5. Visual Models of Business Ecologies : The Role of Business Ecology Visualisations as Boundary Objects

  University essay from Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Author : Henrik Johansson; Oscar Hubertsson; [2020]
  Keywords : Business Ecology; boundary object; business ecology visualisation; Affärsekologi; Affärsekologivisualiseringar; gränsöverbryggande objekt;

  Abstract : Within the area of Digitisation and Management at Linköping University, a focus is the interconnectivity of management and IT. This can be manifest in a multitude of different ways, such as exploring the consequences of digitisation, transferal of information between individuals and the strategic application of management control theory in organisations where the use of IT plays a significant role. READ MORE