Essays about: "Business Research"

Showing result 16 - 20 of 7313 essays containing the words Business Research.

 1. 16. Hållbarhetscertifiering : effekter på värdekedjan av byggmaterial

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Sofia Andersson; [2023]
  Keywords : effekter på värdekedjan; fallstudie; frivilliga hållbarhetscertifieringar för byggnader i Sverige; hållbar utveckling; ; standarder;

  Abstract : En av vår tids stora utmaningar handlar om att möta klimatkrisen och ökade krav på levnadsstandard hos en växande global befolkning. Allt fler flyttar från rurala till urbana områden, vilket pressar bostadsmarknader världen över. READ MORE

 2. 17. Bonderevolt eller överlevnadskreativitet : en studie om mjölkproducenters resa till egen förädling av gårdens mjölk

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Valleräng; [2023]
  Keywords : gårdsmejeri; förädling; mjölkgård; globala livsmedelssystem; lokala livsmedelssystem; berättande; värdeskapande; relationsmat;

  Abstract : I denna uppsats undersöks mjölkgårdar som investerat i och utvecklat förädling av gårdarnas egen mjölk. Fyra mjölkgårdar har besökts och där har jag genomfört djupgående intervjuer och observationer i två dagar på vardera gård. READ MORE

 3. 18. Modeling German Energy Market Hourly Profiles with a Focus on Variable Renewable Energy

  University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen; Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Author : Vincent Ball; Thomas Pegoraro; [2023]
  Keywords : Energy Market; Energy Prices; Renewable Energy; Machine Learning; Business and Economics;

  Abstract : This paper investigates the best methods for modeling hourly profiles in the German energy market for the period between 2018 and 2022. Modeling emphasized variable renewable energy (VRE) and included information on the level of energy production, oil price, COVID lockdowns, and historic hourly energy spot prices. READ MORE

 4. 19. A study on the association of firm-generated content on Instagram, affective customer engagement, and positive electronic word of mouth: Evidence from food industry of Pakistan

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Author : Muhammad Usman Anwar; Usman Younis; [2023]
  Keywords : Firm generated content; Affective customer engagement; Perceived enjoyment; Perceived originality; Positive electronic word of mouth;

  Abstract : In marketing literature, the consumer engagement concept has gained the significant attention of researchers. Based on the stimuli-organism-response (S-O-R) framework, current research proposed to analyze the association between consumers' perception of characteristics of firm-generated content (FGC) on Instagram and positive electronic word of mouth by consumers through affective consumer engagement. READ MORE

 5. 20. From Board Games to Unicorns: Gamification and Its Impact on Ideation for Nascent Entrepreneurs

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Måns Heurlin; Jonathan Andersson; Jonathan Rooth; [2023]
  Keywords : Gamification; Ideation; Business and Economics;

  Abstract : Title: From Board Games to Unicorns: Gamification and Its Impact on Ideation for Nascent Entrepreneurs Seminar date: January 11th, 2023 Course: FEKH99, Bachelor Degree Project in Entrepreneurship and Innovation Management, Business administration, Undergraduate level, 15 University Credit Points Authors: Jonathan Andersson, Måns Heurlin, Jonathan Rooth Supervisor: Joakim Winborg Keywords: Gamification; Innovation; Ideation; Entrepreneurship; Nascent entrepreneurs; Idea generation Research question: What are the effects of gamification on ideation for nascent entrepreneurs? Purpose: The purpose of the study is to contribute with increased understanding of how decision- makers in startups argue when choosing location of production. Methodology: Quasi-experiment with a deductive logic of inquiry, executed through semi-structured interviews. READ MORE