Essays about: "Byggnader"

Showing result 1 - 5 of 490 essays containing the word Byggnader.

 1. 1. Design of high performance buildings : Vulnerability of buildings to climate change from an energy perspective

  University essay from KTH/Hållbara byggnader

  Author : Robin Gobert; [2022]
  Keywords : Climate Change; High Performance Buildings; Dynamic Thermal Simulations; Thermal Regulation; Environmental Regulation; Cooling Needs; Heating Needs; Representative Data; Big Data; Clustering;

  Abstract : The challenge of climate change is twofold: to mitigate (prevent) the causes of climate change and to prepare (adapt) to the inevitable effects and consequences. Building and construction are key sectors for decarbonisation (mitigation). READ MORE

 2. 2. Improving thermal comfort while managing the constraints of the prison environment : Study of the construction project of the Marseille prison "Les Baumettes 3" and proposal of a thermal comfort strategy in the design phase

  University essay from KTH/Hållbara byggnader

  Author : Cassandre Druere; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : In France, a prison construction plan has been launched under the presidency of Emmanuel Macron to improve the living conditions of prisoners. The aim of this plan is of course to provide decent living conditions for prisoners but also to promote their reintegration. READ MORE

 3. 3. Vad ska vi göra åt miljonprogrammet? : en litteraturstudie om 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande i städernas utkant

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Sjöberg; [2022]
  Keywords : Miljonprogrammet; stadsbyggande; stadsplanering; samhällsplanering; bostadspolitik; modernism; funktionalism; fysisk planering;

  Abstract : Miljonprogrammet är en av de mest kritiserade bostadssatsningarna i Sveriges historia. Det är även med marginal den största bostadssatsningen. I denna litteraturstudie försöker jag svara på vad fenomenet miljonprogram egentligen innebär och hur det kom till. READ MORE

 4. 4. Kiruna stadsomvandling : en fallstudie om ett landskaps förändring med kirunabornas perspektiv som utgångspunkt

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Ajanki; Lotta Engvall; [2022]
  Keywords : Kiruna stadsomvandling; plats; platsanknytning; platskänsla; solastalgi; identitet; minne; kulturarv; medborgardialog;

  Abstract : Människan har alltid anpassat landskap utefter sina egna och samhällets behov, och därmed är förändringar en naturlig del av landskapets utveckling. Just nu genomgår staden Kirunas landskap drastiska förändringar till följd av gruv- och mineralkoncernen LKABs järnmalmsbrytning i Kirunagruvan. READ MORE

 5. 5. Buildings LCA methodology, focus on the climate impact of maintenance and replacement processes

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Zoé Louise Barjot; [2022]
  Keywords : Buildings; life cycle assessment; maintenance; replacement; methodological choices; Swedish conditions; Byggnader; livscykelanalys; underhåll; utbyte; metodval; svenska förhållanden;

  Abstract : The Swedish government introduced on Monday 3rd of January 2022, a new bill to promote buildings’ sustainability. Assigned by the government, the bill was developed by the Swedish National Board of Housing, Building and Planning (Boverket). READ MORE