Essays about: "Byggprocess"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word Byggprocess.

 1. 1. Grönt spår : ett gestaltningsförslag av Järnvägsverkstädernas grannskapspark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lovisa Norlin; [2020]
  Keywords : vegetationsdynamik; ruderatmark; strukturrik plantering; vegetationsgestaltning; Järnvägsverkstäderna; grannskapspark;

  Abstract : En förtätning av staden ställer hårda krav på de grönområden som finns, och de förväntas hålla en hög kvalitet av vad gäller såväl rekreation som möjliggörande av biologisk mångfald. Då gröna utemiljöer skapas i staden är det av stor vikt att dessa kan erbjuda rekreativa och ekologiskt intressanta miljöer på såväl kort- som lång sikt. READ MORE

 2. 2. An alternative building process to help mitigate the Swedish housing shortage : Taming the force of the free market to increase the incentive of building accessible housing by adressing key financial aspects through architectural design.

  University essay from Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Author : Oscar Landing; [2020]
  Keywords : Bostadsbrist; byggprocess; självbyggeri; modulärt; billigare byggande;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Byggprocessens kvalitetssystem : hur ser kvalitetssystemet ut och hur arbetar de olika parterna i byggprocessen med dessa?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Pohl; [2018]
  Keywords : kvalitetssystem; kvalitetssäkring; besiktning; anläggning; byggprocess; utemiljö; byggherre; projektering; entreprenad;

  Abstract : Under hela byggprocessen sker olika typer av kvalitetsarbete. Med avstamp i sökning efter en entydig definition av begreppet kvalitet inom byggprocessen påbörjas en undersökning om hur de olika parterna i byggprocessen arbetar med kvalitetssäkring. READ MORE

 4. 4. Third party logistics at a large hospital construction project

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Hanna Österman; [2017]
  Keywords : bygglogistik; tredjepartslogistik; supply chain management; byggandets försörjningskedja; byggprocess; byggproduktion; byggstyrning;

  Abstract : Byggbranschen är en viktig näringsgren med stor direkt och indirekt påverkan på tillväxten och problem inom byggsektorn riskerar därför att fortplanta sig som negativa effekter på samhällsekonomin. Sedan länge brottas byggsektorn med en mycket svag produktivitetsutveckling. READ MORE

 5. 5. The modern way of communicating – A study of organising the use of an ICT tool on construction sites

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Frida Isberg; Johanna Widén; [2016]
  Keywords : Knowledge management; organise ICT; motivation; Kunskapsöverföring; organisera digitala informations- och kommunikationsverktyg; motivation;

  Abstract : Digitalisation is on the rise throughout society, this applies for the construction industry as well. The use of ICT tools, such as applications for tablets and smartphones, are in continuous development for the construction industry. READ MORE