Essays about: "C-ANCA"

Found 1 essay containing the word C-ANCA.

  1. 1. Anti-neutrofila cytoplasmatiska antikroppar (ANCA) hos hund : en ny diagnostisk markör för sjukdomar som förlöper med vaskulit?

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Josefin Damm; [2020]
    Keywords : Anti-neutrofila cytoplasmatiska antikroppar; ANCA; C-ANCA; P-ANCA; hund; nova scotia duck tolling retriever; tollarsjuka; Steroid-responsiv meningit-arterit; SRMA; immune-mediated rheumatic disease; IMRD; MPO; PR3;

    Abstract : Anti-neutrofila cytoplasmatiska antikroppar (ANCA) är en specifik typ av autoantikroppar som riktar sig mot innehållet i cytoplasmatiska granula hos neutrofila granulocyter. På humansidan är de i hög grad associerade med sjukdomar som förlöper med vaskulit. Få studier har dock gjorts om dess relevans inom veterinärmedicin. READ MORE