Essays about: "C-POD"

Found 2 essays containing the word C-POD.

 1. 1. Do potentially seal-safe pingers deter harbour porpoises (Phocoena phocoena) in the vicinity of gillnets and thereby reduce bycatch?

  University essay from Linköpings universitet/Biologi

  Author : Simon Björklund Aksoy; [2020]
  Keywords : Acoustic Deterrent Device; Banana pinger; Bycatch; Commercial fishery; C-POD; Dinner-bells; Future Oceans pinger; Harbour porpoise;

  Abstract : Incidental bycatch in gillnets is a substantial threat to small cetaceans. Using Acoustic Deterrent Devices, “pingers”, have successfully reduced bycatch of harbour porpoises in gillnets. READ MORE

 2. 2. Spatial och temporal förändring i närvaro av vanlig tumlare (Phocoena phocoena) vid fiske med pingers i Skälderviken och Kullaberg

  University essay from SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Author : Emma Mattsson; [2017]
  Keywords : vanlig tumlare; Phocoena phocoena; fiske; pingers; C-POD; bifångst;

  Abstract : Ett av de större hoten mot vanlig tumlare (Phocoena phocoena) är bifångst i samband med fiske. På grund av detta har effekten av akustiska kapslar (pingers) på fiskenät undersökts i flera studier för att avgöra om bifångsten av tumlare kan minimeras. READ MORE