Essays about: "CBPI"

Found 1 essay containing the word CBPI.

  1. 1. UCII® och Cartrophen vet. som behandlingsalternativ vid osteoartrit hos hund

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Elsa Alkelin; [2021]
    Keywords : UCII; Cartrophen vet.; osteoartrit; hund; tryckmätningsmatta; hälta; CMI; CBPI; HCPI; kosttillskott; smärta;

    Abstract : Osteoartrit (OA) är en utbredd sjukdom hos hund som affekterar drygt en femtedel av hela populationen. Sjukdomen är kronisk och självdrivande, där fokus inom dagens veterinärmedicin ligger på smärtlindring och där det är möjligt kirurgiskt åtgärda eventuellt primär bakomliggande leddefekt. READ MORE