Essays about: "CKD"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word CKD.

 1. 1. Cost Efficiency and Waste Reduction in Completely Knocked Down Production

  University essay from Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Author : Anastasia Malavolti; [2019]
  Keywords : Improvement; CKD; production; waste reduction;

  Abstract : Purpose – To provide a framework for the improvement of the supply chain of Completely Knocked Down Products with a focus on waste reduction and cost-efficiency. Method– A case study at a company dealing with CKD assembly, based on observations and interviews. READ MORE

 2. 2. Felint morbillivirus – ett nyupptäckt virus med potentiell koppling till kronisk njursjukdom hos katt

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Hanna Ayata Karbin; [2019]
  Keywords : Felint morbillivirus; FeMV; kronisk njursjukdom;

  Abstract : Felint morbillivirus (FeMV) upptäcktes i Hongkong 2012 och är det första morbillivirus som påvisats hos tamkatter. Det har sedan påvisats i såväl andra delar av Asien, Amerika och Europa. En del studier har även visat på samband mellan FeMV och kronisk njursjukdom (Chronic Kidney Disease, CKD) hos katt. READ MORE

 3. 3. Chronic kidney disease hos katt : en analys av tänkbara etiologier

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Desirée Lindholm; [2018]
  Keywords : chronic kidney disease; katt; IRIS;

  Abstract : En av de vanligare dödsorsakerna hos domesticerade katter är kronisk, progressiv njursjukdom, Chronic Kidney Disease (CKD). Vid CKD har njurarna skadats till den grad att irreversibla förändringar som nekrotiserar nefron uppstått och därigenom försämrar njurkapaciteten. Sjukdomen uppkommer vanligtvis bland äldre individer. READ MORE

 4. 4. Renewable Energy System Model for Water Purification and Lighting for a Remote Village in Sri Lanka

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Gayan Rantharu Attanayake Mudiyensalage; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Today, there are 3 billion people around the world not having access to drinking water. 1.76billion people are living in the areas having water stress. It has been forecasted that 1. READ MORE

 5. 5. Förekomst av hyperaldosteronism hos katter med kroniskt förhöjda njurvärden : med utvärdering av en aldosteron - ELISA för hund och katt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ann-Catrin Hagblom; [2017]
  Keywords : hyperaldosteronism; kronisk njursvikt; katt; aldosteron; renin; RAAS; hypertension; proteinuri;

  Abstract : Primary hyperaldosteronism is an endocrine disease that recently is suggested to be more common in cats than previously thought, and is suspected to be a contributing factor to the development of chronic kidney disease (CKD) among cats. The clinical signs in cats with primary hyperaldosteronism are similar to those seen in CKD. READ MORE