Essays about: "CO2e"

Showing result 1 - 5 of 45 essays containing the word CO2e.

 1. 1. Reduction of emissions at Scania Engine Assembly

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Author : Beatrice Rudberg; [2022]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : This master thesis is carried out in collaboration with the company Scania which is a provider of transport solutions. The thesis is carried out at Scania’s production unit Engine Assembly where engines are assembled, tested and painted. READ MORE

 2. 2. On the direct comparability of non-financial reports from a “Climate Action” & emissions perspective : - with specific reference to Large Cap companies on the Swedish Stock Market over a ten year period

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Author : Frances Clarke Hermansson; [2021]
  Keywords : Non-financial report NFR ; comparability; sustainability; framework; indicator; unit of measurement; physical quantity; CO2e; GHG emissions.;

  Abstract : There are problems connected to the non-financial reports (NFRs) prepared by companies. The purpose of this study is to compare over a ten year period, the NFRs of Large Cap companies on the Swedish Stock Market, from a “Climate Action” and emissions perspective, to determine if the direct comparability of NFRs has increased within companies, if the direct comparability of NFRs between companies has increased and if regulations launched during the past decade have increased the direct comparability of NFRs. READ MORE

 3. 3. Environmental impact from materials and products in infrastructure

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Alexander Bergman; [2021]
  Keywords : Environmental product declarations; carbon dioxide equivalent; CO2e; climate targets; reductions targets; infrastructure; Miljövarudeklarationer; koldioxidekvivalenter; CO2e; klimatmål; reduktionsmål;

  Abstract : Global uppvärmning och klimatförändringar har enat världens länder och det arbetas hårt för att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 °C. I EU har man satt som mål att vara klimatneutrala senast 2050 och i Sverige satte man ett ambitiöst mål på att uppnå nettonollutsläpp redan till 2045. READ MORE

 4. 4. Den svenska skolmåltiden ur ett hållbarhetsperspektiv : klimatpåverkan, trender och utveckling

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Amanda Sjölund; [2021]
  Keywords : livsmedelssystem; offentlig måltid; måltidsanalys; rekommendationer;

  Abstract : Livsmedelssystemet står för omkring en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser och bidrar samtidigt med stora påfrestningar på planetens naturliga system. Vid år 2050 beräknas världens befolkning uppnå ungefär 10 miljarder människor. READ MORE

 5. 5. Carbon Neutrality 2045 : A case study of how producing companies in Sweden can succeed in becoming carbon neutral through public procurement of construction projects

  University essay from Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Safin Arif; [2021]
  Keywords : Production; Green Production; Sustainability; Sustainable Development; Public procurement; Public sector; Construction Industry; Agenda 2030; Carbon Neutrality; Produktion; Grön Produktion; Hållbarhet; Hållbar Utveckling; Offentlig Upphandling; Offentlig Sektor; Byggbranschen; Agenda 2030; Koldioxidneutralitet;

  Abstract : Today, the construction sector accounts for one-fifth of Sweden's climate impact. The Swedish Parliament has decided that Sweden should have net zero greenhouse gas emissions by 2045. This is happening at a time when Sweden is constantly growing. In 2025, we will have 11 million inhabitants. READ MORE