Essays about: "CRC"

Showing result 1 - 5 of 73 essays containing the word CRC.

 1. 1. Att omsätta barnkonventionen i praktiken:En kvalitativ studie av hur kommunövergripande barnrättsarbete påverkar verksamheters implementering Examensarbete i

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Lotta Schneider; [2021-01-08]
  Keywords : Children´s Rights; ; UN Convention of the Rights of the Child; CRC; Implementation; Local Level; Municipalities; Public officials; Strategic Work;

  Abstract : In January 2020 the UN Convention of the Rights of the Child (CRC) became Swedish law.Many of the rights described in the convention are provided on a local or regional level, closeto the children. READ MORE

 2. 2. Characterization of a novel EPHB2 R155C mutant with respect to its proteolytic cleavage by TF/FVIIa

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Ece Akcan; [2021]
  Keywords : cancer; colorectal cancer; CRC; ephrin receptor; EPHB2; tissue factor; TF; TF FVIIa; cleavage; cell repulsion;

  Abstract : EPHB2, an ephrin receptor (EPH) from receptor tyrosine kinase (RTK) family, is one of the substrates for tissue factor (TF) - coagulation factor VIIa (FVIIa) complex and it is cleaved in its ectodomain. EPHB2 cleavage is important for ephrin receptor (EPH) - ephrin ligand (EFN) signaling and cell repulsion. READ MORE

 3. 3. Barn och ungas rätt till stadsrummet : en studie om barnkonventionens praktiska tillämpning i kommunal stadsplanering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101); SLU/Other

  Author : Sofie Hedman; Hanna Pettersson; [2021]
  Keywords : barnkonvention; kommunal stadsplanering; implementering; rätten till staden; barnperspektiv; barnvänliga städer; Norrköpings kommun;

  Abstract : I dagens samhälle utgör den urbana miljön en allt vanligare uppväxtmiljö för barn och omkring 85 procent av Sveriges barn lever i städer. Till följd av allt tätare städer har barns plats, såväl fysiskt som retoriskt, begränsats att omfatta specifika platser i staden. READ MORE

 4. 4. The Enlightenment of Swedish Child Welfare to China : A Comparative Study of Swedish and Chinese Child Welfare

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Li Xiao; [2021]
  Keywords : China and Sweden; child welfare; system and content; enlightenment;

  Abstract : Social welfare is the product of the development of human society. Western countries began to build their own welfare systems in the late 19th century. Child welfare is also their focus. READ MORE

 5. 5. Local, intestinal biomarkers for early detection of colorectal cancer

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Author : Martina Andersson; [2021]
  Keywords : crc; biomarkers; colorectal cancer; cell surface biomarker;

  Abstract : Colorectal cancer (CRC) is one of the deadliest cancers in the world. The early stage of the disease is usually asymptomatic and therefore screening methods for colorectal cancer need to improve. There is a need for early detection of CRC as treatment is less effective in the advanced stage of the disease. READ MORE