Essays about: "CSR Performance Ladder"

Found 1 essay containing the words CSR Performance Ladder.

  1. 1. Standarder för corporate social responsibility inom livsmedelsbranschen : en kartläggning på uppdrag av Kiwa Sverige AB

    University essay from SLU/Dept. of Economics

    Author : Jessica Sandervig; Sophia Ulfstedt; [2014]
    Keywords : CSR; ansvar; certifiering; standarder; GRI; ISO 26000; CSR Performance Ladder; ISCC;

    Abstract : Användandet av etiska standarder som inbegriper sociala, miljömässiga och ekonomiska värden har blivit allt mer vanligt under de senaste åren. Detta på grund av en större efterfrågan från konsumenter. En av de branscher där intressenter efterfrågan ett större samhällsansvar (CSR) är inom livsmedelsbranschen. READ MORE