Essays about: "CTx"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word CTx.

 1. 1. Träning, biomarkörer och osteoartrit hos häst : kan man monitorera träningens effekter på ledbrosket genom att mäta biomarkörer i blod eller ledvätska?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Gry Martineau; [2019]
  Keywords : träning; biomarkörer; osteoartrit; ledhälsa; hästar;

  Abstract : Osteoartit (OA) hos häst är en av de vanligaste orsakerna till varför tävlingshästar måste gå i pension för tidigt. Den höga belastning som karpal- och metakarpophalangeallederna utsätts för leder ofta till överbelastning med inflammation som följd. READ MORE

 2. 2. Evaluation of the molecular epidemiology of ESBL-producing Escherichia coli associated with blood stream infections in China

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Author : Olsson Anna; [2017]
  Keywords : Antibiotic resistance ESBL-producing E. coli Sepsis Multi Locus Sequence Typing MLST ;

  Abstract : The increasing number of Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) producing Escherichia coli (E. coli) associated with sepsis in China is the reason for designing the current study. During 2014-2016, thirty hospitals representing 10 different provinces in China was involved in collecting E. coli isolates causing blood stream infections. READ MORE

 3. 3. Biomarkörer i ledvätska och serum som metod för att diagnostisera osteoartrit hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Moa Isaksson; [2017]
  Keywords : biomarkörer; COMP; CTX-II; häst; inflammation; ledbrosk; ledsjukdom; osteoartrit;

  Abstract : Synovialleden är den vanligaste ledtypen i hästens extremiteter och drabbas ofta av osteoartrit (OA). Leden består av flera delar som samverkar med varandra, både i friska och sjuka leder, därför bör den betraktas som ett organ. READ MORE

 4. 4. Tiludronsyra till häst : farmakologi och terapeutiska effekter

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emma Storm; [2015]
  Keywords : tiludronsyra; häst; verkningsmekanismer; effektivitet; tolerans; tiludronate; horse; mechanisms of action; efficiency; tolerance;

  Abstract : Hältor och ledskador är inom hästvärlden vanliga problem av stor betydelse som ofta är svåra att behandla. Exempel på skador inom de här kategorierna är spatt och strålbenshälta. På senare år har bisfosfonaten tiludronsyra börjat användas mot dessa åkommor för att hämma benresorptionen. READ MORE

 5. 5. Antibiotic resistance associated with bacteria in irrigation water : a case study of irrigation ponds in Southern Sweden

  University essay from SLU/Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

  Author : Maria Grudén; [2013]
  Keywords : Animal husbandry; Enterobacteriaceae; ESBL; Etest; exogenous isolation; irrigation water; hygiene; standards in water; Water quality;

  Abstract : The focus of this project was to characterize the occurrence of ESBL-­‐producing bacteria in two irrigation water ponds in Southern Sweden. Samples were taken from two ponds nearby each other, from which analyses were made based on levels of community and individual isolates. READ MORE