Essays about: "CXCL"

Found 1 essay containing the word CXCL.

  1. 1. Analys av KC-like som biomarkör för sepsis hos tikar med pyometra

    University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

    Author : Caroline Klemming; [2018]
    Keywords : Sepsis; Blodförgiftning; SIRS; pyometra; hund; tik; biomarkör; cytokin; kemokin; CXCL; KC-like;

    Abstract : Sepsis är ett komplext och livshotande tillstånd orsakat av en infektion som skapar en dysreglerad inflammation, vilket ger upphov till ett så kallat Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS). Mortaliteten vid sepsis är hög hos hund och en tidig diagnos och insättande av behandling är därför mycket viktigt överlevnaden. READ MORE