Essays about: "Calf"

Showing result 1 - 5 of 169 essays containing the word Calf.

 1. 1. Slaughter weight in relation to calving date : can area quality compensate for being born late?

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Sanna-Maja Breiman Wistbacka; [2020]
  Keywords : moose; slaughter weight; birth timing; area quality;

  Abstract : The interaction between wildlife and environmental properties such as climate, water and forage availability and competition is a fundamental part when studying wildlife. In ungulates, mortality rates and reproductive success are closely linked to body condition. READ MORE

 2. 2. Strategies for keeping cow and calf together in six European countries

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofia Gundersen; [2020]
  Keywords : cow-calf contact; dairy production; cow-calf separation; calf rearing system;

  Abstract : The modern practice for dairy calf management is to separate the cow and calf a few hours after birth. That practice is highly debatable and consumers often oppose of it. There are several benefits for keeping cow and calf together for a longer period of time and letting the calf suckle. READ MORE

 3. 3. Påverkas kalven av kons utfodring under dräktigheten?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Elin Johansson; [2020]
  Keywords : fosterutveckling; näringsbehov; essentiella fettsyror; tillväxt; födelsevikt; råmjölk;

  Abstract : Kalvens hälsa och prestation har stor betydelse i mjölk- och dikalvsproduktion. Utfodringen under kons dräktighet har betydelse för både kon och hennes foster. Vanligtvis i produktionen anpassas utfodringen för att uppfylla kons näringsbehov för att hålla henne i rätt hull inför kalvning. READ MORE

 4. 4. Separation mellan mjölkko och kalv : begränsad digivning som alternativ

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Zara Webjörn; [2020]
  Keywords : begränsad digivning; artificiell digivning; mjölkproduktion; Bos taurus; ko; kalv;

  Abstract : Livsmedel av komjölk är mycket vanliga i Sverige. För att producera mjölken till produkterna behöver man mjölkkor som blir dräktiga och föder kalvar. READ MORE

 5. 5. Effekter på mjölkmängd och mjölksammansättning när ko och kalv hålls tillsammans i tidig laktation

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Filippa Löfgren Orebjörk; [2020]
  Keywords : mjölkmängd; mjölksammansättning; ko; kalv; begränsad digivning;

  Abstract : Det finns ett intresse hos allmänheten för mjölkproduktion där ko och kalv hålls tillsammans istället för att separeras direkt efter födseln. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa den information som finns i vetenskapliga artiklar om hur mjölkmängd och mjölksammansättning påverkas av att ko och kalv hålls tillsammans i tidig laktation. READ MORE