Essays about: "Calving"

Showing result 1 - 5 of 143 essays containing the word Calving.

 1. 1. Bakteriologisk diagnos och riskfaktorer för navelinfektioner hos kalvar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jennifer Johansson; [2021]
  Keywords : nötkreatur; kalv; navelinfektion; antibiotika; enkät; obduktion;

  Abstract : Efter partus tar det några dagar för kalvens navelport att slutas. Under tiden den är öppen är den en betydande inkörsport för mikroorganismer. Därför drabbas huvudsakligen unga kalvar av navelinfektioner. Högt smittryck där kalvningen sker samt undermåligt intag av råmjölk utgör viktiga riskfaktorer för navelinfektion. READ MORE

 2. 2. Uppföljning av mastit orsakad av Escherichia coli hos nöt : vilken roll spelar behandlingen för kons överlevnad?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Monica Höjerslev; [2021]
  Keywords : mastit; nötkreatur; mjölkkor; Escherichia coli; behandling; kinoloner; trimetoprim; sulfonamid; enrofloxacin; trimsulfa;

  Abstract : I Sverige har mjölkproduktionen genomgått stora förändringar de senaste fyra decennierna, med större besättningar och högre mjölkproduktion som resultat, vilket ställer stora krav på lantbrukaren vad gäller omvårdnad om sina kor, annars kan korna drabbas av sjukdomar. Något som har stor påverkan på mjölkproduktionen är om kon får juverinflammation (mastit). READ MORE

 3. 3. Slaughter weight in relation to calving date : can area quality compensate for being born late?

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Sanna-Maja Breiman Wistbacka; [2020]
  Keywords : moose; slaughter weight; birth timing; area quality;

  Abstract : The interaction between wildlife and environmental properties such as climate, water and forage availability and competition is a fundamental part when studying wildlife. In ungulates, mortality rates and reproductive success are closely linked to body condition. READ MORE

 4. 4. Mjölkföretagares inställning och tankar om inkalvningsålder : stämmer den teoretiska rekommendationen med praktiken?

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Cecilia Strömvall; Lisa Holmström; [2020]
  Keywords : inkalvningsålder; lantbruksrådgivning; rekryteringsstrategi; mjölkproduktion; produktionsbeslut; Age at first calving; dairy farm; decisions about production; advisers; replacement heifer strategy;

  Abstract : Inkalvningsålder är ett ganska omtvistat ämne där åsikterna ofta skiljer sig åt. Det finns ekonomiska aspekter, men också olika förutsättningar ute på olika gårdar som kan vara nästintill omöjliga att ta hänsyn till vid ekonomiska beräkningar. Svenska mjölkbesättningar har idag en inkalvningsålder på 27,3 i snitt. READ MORE

 5. 5. Determinants for milk fever An epidemiological study of Swedish dairy cows

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofia Daresjö; [2020]
  Keywords : cow; dairy; milk fever; parturient paresis; determinant; risk factor; Sweden;

  Abstract : Milk fever is a worldwide disease, seen mainly in dairy cows. At the onset of lactation the cow is not prepared for the sudden calcium requirement, which causes a drop in the blood calcium and the cow develops hypocalcaemia. Calcium is needed for the correct function of both nerves and muscles in the body. READ MORE