Essays about: "Caroline Andersson"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words Caroline Andersson.

 1. 1. Djurhälsa och djurhållningsrutiner för kalvar på svenska mjölkgårdar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Andersson; [2019]
  Keywords : kalvdödlighet; kalvsjuklighet; diarré; respiratoriska sjukdomar; inhysningssystem;

  Abstract : Kalvhälsa är en väldigt viktig faktor för att kunna hålla en god produktionsekonomi i sin mjölkkobesättning. Tyvärr är kalvdödlighet på grund av diarré och respiratorisk sjukdom ett vanligt förekommande problem på svenska gårdar och runt om i världen. READ MORE

 2. 2. LunchHero - a student’s everyday hero : A case study in how to construct a web application with high usability regarding navigability and ease of purchase

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Gustav Björnek; Ellika Jernå; Daniel Englund; Caroline Bergström; Jesper Hedlund; Benjamin Andersson; Joakim Sporrong; Johan Karlsson; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : At present, there are food trucks at the Linköping University campus offering lunch meals in a traditional way, without using any complementary web applications. However, a market study conducted during the pre-study shows that customers desire additional services from the food trucks and would increase their purchasing frequency if some of these features were to be implemented. READ MORE

 3. 3. Offline Stock-Outs in an Omnichannel Context: Assessing Consumer Behavior in a Digitalized Retail Landscape - a Case Study of IKEA

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Caroline Hedlund; Emelie Andersson; [2017-06-30]
  Keywords : stock-outs; consumer behavior; omnichannel; digitalisation; retailing; IKEA;

  Abstract : MSc in Marketing & Consumption.... READ MORE

 4. 4. Lekfulla landskap : utveckling av kommunala lekplatser ur ett hållbarhetsperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Caroline Andersson; [2017]
  Keywords : hållbar utveckling; barnvänlighet; lekplats; lekmiljöer; lekfullhet; planeringsverktyg; planering; förvaltning; Falkenbergs kommun;

  Abstract : Syftet med detta arbete är att undersöka vad hållbarhet innebär när det gäller utveckling av lekplatser i kommunal regi. För att försöka uppnå syftet utgår undersökningen ifrån tre olika nivåer som på varierande sätt kan tänkas beröra och påverka en kommunal lekplatsutveckling – Lekplatsens egenskaper, Geografisk kontext samt Kommunala strategier. READ MORE

 5. 5. Fritt T4 hos katt : referensvärden och användbarhet vid diagnostik av hypertyreos

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Andersson; [2016]
  Keywords : hypertyreos; fritt T4; felin; IMMULITE 2000; veterinary FT4;

  Abstract : Hypertyreos är den vanligaste endokrina sjukdomen hos katter och karaktäriseras av en ökad produktion av tyroideahormon. Sjukdomen drabbar medelålders till äldre katter och ger symptom såsom viktminskning, polyfagi och hyperaktivitet. READ MORE