Essays about: "Caroline Gyllemark"

Found 1 essay containing the words Caroline Gyllemark.

  1. 1. Färre och färre händer : intervjuer om morgondagens landskapsförvaltare i det småskaliga odlingslandskapet

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Caroline Gyllemark; [2008]
    Keywords : landskap; småskaligt odlingslandskap; skogsbygd; mellanbygd; kvalitativa intervjuer; småskalighet; rationalisering; landskapsvård; förvaltning; landskapsförvaltare; lantbrukare; miljömål; landsbygd; landsbygdsutveckling; samhällsförening; samverkan; Bråbygden; Bräkneåns dalgång; föryngring; generationsskifte; framtidstro; framtidsutsikter;

    Abstract : This degree project is based on my personal relation and engagement to the small-scaled cultural landscape. My viewpoint is the village Torpa in Östergötland. READ MORE