Essays about: "Caroline Korpinen"

Found 2 essays containing the words Caroline Korpinen.

 1. 1. Maternal body condition : effect on time of calving, offspring survival and body weight in reindeer

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Caroline Korpinen; [2017]
  Keywords : reindeer; calf; mortality; weight; condition; nutrition; survival; predators;

  Abstract : The reindeer husbandry faces many challenges and one of the most crucial is the high calf mortality. As some reindeer herding districts have their calving grounds based in the forest, they are at high risk of losing a large number of the calves each season to brown bear predation as the bears also rely heavily on the forest as their natural habitat. READ MORE

 2. 2. Magomvridning hos hund – symptom, riskfaktorer och behandling

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Caroline Korpinen; [2014]
  Keywords : magomvridning; hälsa; hund; sjukdom; riskfaktorer; åtgärder; gastric dilatation - volvulus; health; dog; canine; bloat; risk factors; treatment;

  Abstract : Syftet med studien var att få förståelse för magomvridning hos hundar, dess riskfaktorer, symptom och möjliga behandlingar. Arbetet syftade även till att se om det fanns ett samband mellan utformningen av bröstkorgen och magomvridning hos hundar samt att se vilka raser som är predisponerade för sjukdomen. READ MORE