Essays about: "Caroline Stålheim"

Found 2 essays containing the words Caroline Stålheim.

 1. 1. Effekt av tid och temperatur på homogeniseringsresistenta spermatider

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Stålheim; [2018]
  Keywords : Homogeniseringsresistenta spermatider; förvaringstid; Temperatur; testikelvävnad; Tjur;

  Abstract : Bedömningar av reproduktionstoxicitet görs på både tama och vilda djur, ibland används djurarter som så kallade indikatorarter. En indikator kan beskrivas som en icke-mänsklig organism vilken kan reagera på en miljöförorening innan föroreningen påverkar människor. READ MORE

 2. 2. Resistens och parasitkontroll av hästens spolmask, Parascaris equorum

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Caroline Stålheim; [2015]
  Keywords : Parascaris equorum; Parascaris univalens; spolmask; häst; anthelmintika resistens; avmaskning; roundworm; horse; anthelmintic resistance;

  Abstract : Hos häst finns två olika arter av spolmask, Parascaris equorum och Parascaris univalens. P. equorum har ansetts vara den av parasiterna som orsakar infektion hos häst. Huruvida väl detta stämmer är dock en fråga som nyligen lyfts fram och är betydelsefull för framtida forskning. READ MORE