Essays about: "Caroline Sundquist"

Found 1 essay containing the words Caroline Sundquist.

  1. 1. Undervisning om djur till barn och dess positiva effekter

    University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Author : Caroline Sundquist; [2015]
    Keywords : undervisning; barn; djur; positiva effekter; kunskap; attityd; rede;

    Abstract : Vid närvaro av djur i hemmiljö får barn en ökad självkänsla och en ökad empatisk förmåga. Djur i skolmiljö kan bidra till en högre toleransförmåga och en ökad känslomässig utveckling hos eleverna. READ MORE