Essays about: "Causes of Failure"

Showing result 1 - 5 of 112 essays containing the words Causes of Failure.

 1. 1. Felint morbillivirus – ett nyupptäckt virus med potentiell koppling till kronisk njursjukdom hos katt

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Hanna Ayata Karbin; [2019]
  Keywords : Felint morbillivirus; FeMV; kronisk njursjukdom;

  Abstract : Felint morbillivirus (FeMV) upptäcktes i Hongkong 2012 och är det första morbillivirus som påvisats hos tamkatter. Det har sedan påvisats i såväl andra delar av Asien, Amerika och Europa. En del studier har även visat på samband mellan FeMV och kronisk njursjukdom (Chronic Kidney Disease, CKD) hos katt. READ MORE

 2. 2. En jämförelse mellan circovirus och polyomavirus hos sällskapspapegojor

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Linnéa Wester; [2019]
  Keywords : Circovirus; polyomavirus; Psittacine beak and feather disease; Budgerigar fledgling disease; undulat; Melopsittacus undulatus; grå jako; Psittacus erithacus; nymfkakadua; Nymphicus hollandicus; papegoja;

  Abstract : Få veterinärer är utbildade för att hantera och diagnosticera sjukdomar hos papegojor, vilket gör att fullt behandlingsbara problem leder till döden för att ingen fågelspecialiserad veterinär finns att tillgå akut. Denna litteraturstudie syftar till att lyfta fågelmedicin som ett viktigt ämne för veterinärer genom att jämföra två virussjukdomar och dra slutsatser om varför det är viktigt att kunna skilja sjukdomarna åt. READ MORE

 3. 3. Disease modules identification in heterogenous diseases with WGCNA method

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Naseem Ullah; [2019]
  Keywords : disease module; WGCNA; parameter settings;

  Abstract : The widely collected and analyzed genetic data help in understanding the underlying mechanisms of heterogeneous diseases. Cellular components interact in a network fashion where genes are nodes and edges are the interactions. READ MORE

 4. 4. Polycystic kidney disease : genetik och sjukdomsförlopp hos katt, hund och människa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Sofie Lagerqvist; [2019]
  Keywords : PKD; PKD1; PKD2; PKHD1; mutation; katt; hund;

  Abstract : Polycystic kidney disease (PKD) är en av de vanligaste genetiska njursjukdomarna hos människa och som även förekommer hos flertalet andra arter, till exempel katt och hund. Det finns två olika former av PKD som delas in efter nedärvningssätt, en dominant (ADPKD) och en recessiv (ARPKD) typ. READ MORE

 5. 5. The Effect of Organizational Cultural Differences on International Joint Ventures – A Case Study

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Michael Bader; Pontus Stomberg; [2018-07-06]
  Keywords : corporate entrepreneurship; external venturing; joint venture; international joint venture; organizational culture;

  Abstract : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... READ MORE