Essays about: "Cecilia Öberg"

Found 2 essays containing the words Cecilia Öberg.

 1. 1. Egnahemsträdgårdar : en jämförelse mellan dåtida och nutida stilideal och växtval

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Cecilia Öberg; [2022]
  Keywords : egnahemsträdgård; stilideal; illustrationsplan; växtmaterial;

  Abstract : I en egnahemsträdgård, i början på 1900-talet i Sverige, skulle de boende kunna odla sin egen mat vid sidan om sin huvudsakliga inkomst som skedde på arbetet. Tanken var att dessa trädgårdar till stor del skulle förse de boende med egenodlad frukt, bär och grönsaker. READ MORE

 2. 2. Today's problem does not have to be tomorrow's concern : A qualitative study about social conditions the organization Young Queer Alliance works under to monitor and secure their rights

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Sandra Gnanzi; Cecilia Öberg; [2017]
  Keywords : LGBT; power; inclusion exclusion; social mobilization; human rights; social sustainability;

  Abstract : This bachelor thesis in sociology is based on participatory observation and interviews in Mauritius done by two Swedish students who are studying Social change and social sustainability at the University of Halmstad. The aim of this study was to understand the social conditions that affect the organization Young Queer Alliance and their work to monitor and secure human rights regarding discrimination against sexual orientation in Mauritius today. READ MORE