Essays about: "Cecilia Holmqvist"

Found 2 essays containing the words Cecilia Holmqvist.

 1. 1. Combining Digital Games and Rehabilitation

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Author : Erik Holmqvist; Cecilia Marklund; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : AbstraktGenom att använda digitala verktyg går det att stödja barn som är i behov av rehabilitering och på så sätt underlätta deras vardagliga liv. Digitala verktyg som inkluderar ett salutogent perspektiv blir ett allt mer förekommande tillvägagångsätt för att behandla och främja hälsa över en längre tid. READ MORE

 2. 2. Spillningsinventering för bestämning av älgbetesbelastning på ungskog

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Cecilia Holmqvist; [2013]
  Keywords : viltförvaltning; betestryck; fodermängd;

  Abstract : In the 1980’s the moose population in Sweden grew explosively due to big changes in the silviculture with clear cuttings instead of single-tree selection. Clear cuttings brought big areas of young forest and therefore a lot of fodder in one place. READ MORE