Essays about: "Cell Division Drug effects"

Found 1 essay containing the words Cell Division Drug effects.

  1. 1. Effects of strontium on osteogenic capacity and proliferation of human periodontal ligament cells and osteoblasts

    University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

    Author : Alexandra Aidoukovitch; [2015]
    Keywords : Alkaline Phosphatase; Cells; Cultured; Cell Division Drug effects; In vitro; Osteoblasts; Periodontal Ligament; Strontium; Strontium Chloride;

    Abstract : Strontium (Sr2+) är det aktiva ämnet i läkemedel som används för att reducera frakturrisken hos patienter som lider av osteoporos. På senare tid har Sr2+ kombinerats med olika biomaterial i syfte att gynna benbildning, emellertid är ämnet vagt studerat avseende effekten på parodontala vävnader. READ MORE