Essays about: "Charged"

Showing result 16 - 20 of 322 essays containing the word Charged.

 1. 16. Physics-Based Modelling for SEI and Lithium Plating During Calendar and Cycling Ageing

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Oskar Nordlander; [2022]
  Keywords : Lithium-ion Battery; Calendar Ageing; Cycling Ageing; Battery Degradation; Physics-Based Modelling; SEI; Lithium Plating; Litium-jonbatterier; Kalenderåldring; Cykling åldrande; Batteriåldrande; Fysikbaserad Modellering; SEI; Litium Plätering;

  Abstract : Målet med projektet var att undersöka samt implementera en fysikbaserad DFN modell för att simulera kalender samt cyklingåldrande av litiumbatterier som används i elbilar. Den fysikbaserade modellen var konstruerad baserad på ett Python biblioteket vid namn PyBaMM, vilket till skillnad från datadrivna modeller ger essentiell information om de kemiska processerna inuti batteriet. READ MORE

 2. 17. Impact of Peroxide Speciation on the Kinetics of Oxidative Dissolution of UO2

  University essay from KTH/Kemi

  Author : Hazal Aydogan; [2022]
  Keywords : Spent nuclear fuel; H2O2; HCO3-; Speciation; Kinetics; Använt kärnbränsle; H2O2; HCO3-; Speciering; Kinetik;

  Abstract : Slutförvaring av använt kärnbränsle måste vara säker under 100 000 år eller mer för att förhindra att miljön skadas och att människor påverkas av långlivade radionuklider. Även om anläggningar för geologiskt djupförvar är utformade för att vara hållbara i många år, kan använt kärnbränsle komma i kontakt med grundvattnet i händelse av att flera barriärer brister. READ MORE

 3. 18. Simulation of a prototype of the LDMX hadronic calorimeter and analysis of test beam data

  University essay from Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Péter György; [2022]
  Keywords : LDMX; HCal; TS; prototype; Physics and Astronomy;

  Abstract : The Light Dark Matter eXperiment (LDMX) is an upcoming experiment to test the existence of dark matter in the mass range of 1 MeV - 1 GeV. It does so by looking for missing momentum and energy in collisions of an electron beam and a tungsten target, which could potentially indicate the existence of dark matter. READ MORE

 4. 19. Study of the doubly charged Higgs boson single production using lepton parton distribution functions with the ATLAS detector

  University essay from Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Daniel Magdalinski; [2022]
  Keywords : doubly charged Higgs boson; ATLAS; lepton parton distribution function; same-sign; dilepton; beyond standard model; LHC; Physics and Astronomy;

  Abstract : Searches for the doubly charged Higgs(H±±) aim to find evidence for models that could explain the origin of neutrino masses. Earlier searches at the LHC have used different production processes for the H±±, with the recent development of lepton parton distribution functions new leptonic production processes are able to be studied. READ MORE

 5. 20. Dead layer determination for the new implantation detector of the LUNDIUM decay station

  University essay from Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Eleftheria Kosta; [2022]
  Keywords : Physics and Astronomy;

  Abstract : The Nuclear Structure Group in Lund, focuses on nuclear spectroscopy of decays of rare isotopes. A new decay station, called LUNDIUM, is currently being built, which will involve silicon and germanium detectors for the study of these nuclei. This thesis focuses on the characterization of one of the new silicon detectors, the implantation one. READ MORE