Essays about: "Checklista"

Showing result 1 - 5 of 47 essays containing the word Checklista.

 1. 1. Plan för inventering av miljöer och möjligheter ur ett hälsoperspektiv anpassad till gamla kulturmiljöer : belysande exempel från gården Grönhult i nordöstra Skåne

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Borglund; [2019]
  Keywords : natur; förebyggande hälsa; kulturmiljöer; inventering; landsbygdsturism; Grönhult;

  Abstract : Vårt moderna liv medför många hälsorisker. Många människor mår både fysiskt och psykiskt dåligt, blir fjärmade från naturen, saknar känslor av platsanknytning och upplever att de saknar band till tidigare generationer. READ MORE

 2. 2. Biologisk mångfald i privatträdgårdar : även en liten trädgård kan bidra!

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Lindhagen; [2019]
  Keywords : biologisk mångfald; ekosystemtjänster; pollinatörer; trädgård; Bara; insekter; trender;

  Abstract : The southwestern parts of Sweden has previously been composed by beech forest, flowering meadows and grasslands. Nowadays, the landscape consists mostly of large agricultural communities. Places where a variety of flowers, bumblebees and bees used to thrive have become farmlands. READ MORE

 3. 3. Trädgården som läkande källa : en jämförelse mellan Alnarps, Gröna Rehab och Nynäs slotts rehabiliteringsträdgårdar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Maria Pershagen; Lena Ransmark; [2018]
  Keywords : grön rehabilitering; landskapsarkitektur; stress; utemiljö; utformning;

  Abstract : Kandidatuppsatsen skrevs på institutionen för Stad och Land, Sveriges Lantbruksuniversitet under vårterminen 2017, med syftet att identifiera en checklista för rehabiliteringsträdgårdar utifrån Alnarpsmetoden och använda den till att analysera och jämföra tre rehabiliteringsträdgårdar med avseende på utformning, plats och aktiviteter. Tre väletablerade rehabiliteringsträdgårdar i Sverige jämfördes, den vid Nynäs slott i Tystberga, Gröna rehab i Göteborg och trädgården i Alnarp. READ MORE

 4. 4. Social hållbarhet som del av certifieringssystem för flerbostadshus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Söderlund; [2018]
  Keywords : hållbart byggande; social hållbarhet; boendemiljö; flerbostadshus; certifieringssystem; Östra Kvillebäcken;

  Abstract : Idag likställs ofta en hållbar byggnad med en ”grön byggnad” där miljövänliga materialval och en snål energiförbrukning styr designprocessen. En hållbar byggnad innebär dock mer än att enbart minimera byggnadens miljöpåverkan. READ MORE

 5. 5. Experiences and challenges of family caregivers of people with Alzheimer’s disease

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Gloria Matovu; [2018]
  Keywords : Alzheimer disease; family caregivers; dementia; experiences; challenges;

  Abstract : Background: A family caregiver is a person living close to an individual in need of care. Being a relative of an Alzheimer’s patient involves switching roles from being a family member to a care giver.  Studies have shown that it’s usually spouses and children especially daughters who offer care to their love ones in their homes. READ MORE