Essays about: "Chemical-Looping Combustion"

Found 2 essays containing the words Chemical-Looping Combustion.

 1. 1. Negative CO2 Emissions from Chemical Looping Combustion: Gas Cleaning for CO2 Storage

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Laura Raud Pettersson; [2022]
  Keywords : Chemical Looping Combustion; Flue Gas Treatment; Negative emissions; Biomass; CCS; Linde Hampson; Cryogenic Separation; Kemcyklisk Förbränning; Rökgasrening; Negativa Utsläpp; CCS; Biomassa; Linde Hampson; Kryogen Destillation;

  Abstract : Kemcyklisk förbränning (CLC) involverar en icke komplex separation av den bildade koldioxiden (CO2) efter förbränningen eftersom syret (O2) överförs till bränslet via en syrebärare som cirkulerar mellan luft- och bränslereaktorn. Eftersom O2 separeras effektivt från kvävgasen (N2) i luftreaktorn, erhålls en produkt gas som till majoriteten består av CO2 och vatten (H2O). READ MORE

 2. 2. Recovery of un-combusted fuel in a gas turbine power cycle with Chemical Looping Combustion.

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Author : Jonas Gunnarsson; [2010]
  Keywords : Chemical Looping Combustion CLC un-combusted fuel gas turbine power cycle; Technology and Engineering;

  Abstract : Chemical Loping Combustion (CLC) is a novel combustion technology in which the exhaust gas is inherently divided into oxygen depleted air in one stream and CO2 and water vapour in another. This is however under the ideal condition that the fuel conversion is complete, i.e. READ MORE