Essays about: "Child Welfare"

Showing result 1 - 5 of 57 essays containing the words Child Welfare.

 1. 1. Impact of human caregiving style on the dog-human bond

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Anna Fahlgren; [2019]
  Keywords : Anthrozoology; ; attachment style; caregiving style; ; dog behaviour; ;

  Abstract : Research about attachment behaviours of dogs as a response to human caregiving behaviour as well as the owner’s view of the relationship, is of relevance for the welfare of the dog and the owner. Dogs have been obser-ved showing similar attachment behaviours toward humans as seen in child-ren toward a parent. READ MORE

 2. 2. Vad kan djurs empatiska förmåga innebära för vårt omsorgsetiska ansvar?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Malin Wolters; [2019]
  Keywords : empati; djur; lidande; elefanter; schimpanser; barn; moral; omsorgsetik;

  Abstract : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om djur kan känna empati och att utforska vad det kan innebära för djurs förmåga att känna lidande. I omsorgsetikens anda diskuteras sedan vilken betydelse detta skulle kunna ha för vårt moraliska ansvar gentemot djuren, inom alla sfärer av djuranvändande. READ MORE

 3. 3. Effekten av omvårdnadsstil på hundars separation och återföreningsbeteende

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Melanie Bava; Sarah Westin; [2019]
  Keywords : djurvälfärd; hundvälfärd; separation och återföreningsbeteende; antrozoologi; anknytningseori;

  Abstract : Målet med denna kandidatuppsats är att studera om det framkommer någon effekt av olika omvårdnadsstilar på hundars anknytning till människor. Detta är en kandidatabete som är baserat på en del av en större studie, som är tagen från praktiskt insamlade data. READ MORE

 4. 4. Effekten av omvårdnadsstil på hundars reaktion vid plötslig ljudöverraskning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebecka Hansson; [2019]
  Keywords : hund; etologi; anknytningsteori; ljudrädsla; människa-hund relation; välfärd;

  Abstract : Under domesticeringen har hundar utvecklat en unik förmåga att kunna läsa av och tolka människans signaler och uttryck. Det har gett hunden en viktig roll för människan där vi nu ser hunden som en självklar del av vår familj, och behandlas som en familjemedlem. READ MORE

 5. 5. A Girl Disciplined is A Girl Saved? Child Marriage Discourses in U.S. National, Foreign, and Immigration Policy

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Eva Rozsa; [2019]
  Keywords : Child Marriage; United States; Third World Girl; Postcolonial Feminism; Adolescent Sexuality; Biopolitics; Human Rights;

  Abstract : Child marriage, usually regarded as an issue pertaining to the non-‘developed’ parts of the world, can still be found in the United States (US), though efforts to combat it shape foreign policy goals. Is child marriage represented as a ‘problem’ in the same way internally as externally, and how do human rights play a role? Using Bacchi’s “What’s the Problem Represented to be?” approach, the problem representations emerge, showing that child marriage functions as a ‘solution’ to welfare ‘problems’ in national policy, as an obstacle to economic prosperity in foreign policy; and as a ‘foreign’ culture ‘problem’ in immigration policy. READ MORE