Essays about: "Christian Patay"

Found 1 essay containing the words Christian Patay.

  1. 1. The use of recycled and renewable material : A study of the passenger vehicle production at Bombardier Transportation

    University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Author : Fredrik Kinch; Christian Patay; [2009]
    Keywords : ;

    Abstract : Resultatet av den globala miljömedvetenheten har resulterat i en ökad medvetenhet inom användandet av återvunna och förnyelsebara material. Idag börjar Bombardier Transportations (BT) kunder att kräva att dessa material används och dessa krav kommer bara öka med tiden. READ MORE