Essays about: "Christina Eriksson"

Found 1 essay containing the words Christina Eriksson.

  1. 1. Hammaren och Korset : Hur bilden och kulten av Tor kom att influera kristnandet i Svealand

    University essay from Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Author : Christina Eriksson; [2005]
    Keywords : Tor; kristnandet; torshammare; vikingatidens religion; kultkontinuitet;

    Abstract : Omkring år 30 sänder Jesus ut sina lärjungar i världen att sprida det kristna budskapet. På sin vandring genom Europas länder förändras synen på Kristus, han blir ”germaniserad” när de germanska stammarna tar Honom till sig och byter tro. READ MORE