Essays about: "Christoffer Håkansson"

Found 2 essays containing the words Christoffer Håkansson.

 1. 1. Influencer marketing from a sensory marketing perspective : Social Media Influencers’ impact on the lack of tangibility online

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Christoffer Håkansson; Frida Magnusson; [2020]
  Keywords : E-commerce; Influencer marketing; Online consumer behavior; Purchase behavior; Sensory marketing; Shopping-haul;

  Abstract : The purpose of this thesis has been to investigate the phenomenon of shopping-hauls from a consumer perspective. Along with exploring ifconsumers’ purchasing behavior is affected by shopping-hauls, the aim is to provide insights into the phenomenon and how it affects consumers. READ MORE

 2. 2. Identification, mapping and control of non-structure-bound materials

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Author : John Ahlberg; Christoffer Cruz Wolter Håkansson; [2014]
  Keywords : lagerstyrning; logistik; materialförsörjning; material; icke strukturbundet material; materialstruktur; struktur; flödeskartläggning; kartläggning; saab; saab aerostructures;

  Abstract : I Saab Aerostructures tillverkning av flygplansdelar, används icke strukturbundet material, det vill säga material som inte har en angiven kvantifierad förbrukning per tillverkad enhet eller material vars angivna kvantifierade förbrukning per tillverkad enhet inte stämmer överens med verklig förbrukning. Personal på inköpsavdelningen vet i vissa fall inte var ett specifikt icke strukturbundet material förbrukas, alltså vilka tillverkningsavdelningar eller flygplansdelar som förbrukar materialet. READ MORE