Essays about: "City development"

Showing result 1 - 5 of 1933 essays containing the words City development.

 1. 1. Morocco’s Green Mosque Program in the City of Marrakesh

  University essay from

  Author : Elizabeth Gray; [2023]
  Keywords : Sustainable Development; Islamic Environmentalism; Feminism; Public Participation; Urban Planning; Religion;

  Abstract : This thesis is a case study in Marrakesh of Morocco's Green Mosque Program, whose objective is to use solar energy and other green technologies in Morocco's numerous mosques. Focuses of the thesis include how the Green Mosque Program came about, the roles of women within the program and the social effects of the program. READ MORE

 2. 2. Post-Traumatic Urbanism

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Dalia Diary; [2023]
  Keywords : Urban planning; City development; post-traumatic urbanism; ruin; rebuild;

  Abstract : Terrorism, conflict, and natural disasters. How can architecture respond to a world at odds with itself?On a daily basis we see tragic news about cities around the world that are undergoing trauma. READ MORE

 3. 3. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Keywords : Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Abstract : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. READ MORE

 4. 4. Environmental Leverage through Sport Event Portfolios : A Case Study of Östersund

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Author : Tami Lanzendorf; [2023]
  Keywords : sport events; sport tourism; sustainable destination development; event portfolio; environmental sustainability; event leverage;

  Abstract : This study analyzes how sport event portfolios can be used in a targeted manner to enable environmental event leverage and promote the sustainable development of a destination from an environmental perspective. For this purpose, semi-structured expert interviews as qualitative research methods were conducted to gain in-depth insights from different angles. READ MORE

 5. 5. Kulturljudzon Sofielund, Malmö: : a study on the residents’ auditory perception

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Amanda Schmidt; [2023]
  Keywords : noise perception; soundscape; kulturljudzon; mixed-use city; urban environment; landscape architecture; environmental psychology;

  Abstract : To become better at planning vibrant mixed-use cities, we need to know more about soundscapes and noise perception in urban environments. The development towards culture being pushed out from the cities lead to the creation of a kulturljudzon in Malmö, where culture and industry sounds are allowed to exist almost unrestricted. READ MORE