Essays about: "Claw"

Showing result 1 - 5 of 59 essays containing the word Claw.

 1. 1. Patologiska fynd vid infektiös artrit hos diande grisar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mika Berglund; [2022]
  Keywords : artrit; ledinflammation; gris; diande gris; patologi; patologiska fynd;

  Abstract : Hälta är en vanlig orsak till antibiotikabehandling hos diande grisar i Sverige. Hälta hos diande grisar kan bero på flera orsaker, exempelvis infektiös artrit, traumatisk fraktur, osteochondros eller neurologiska sjukdomar. Infektiös artrit är vanligt hos diande grisar. READ MORE

 2. 2. Förekomst av klinisk fotröta och Dichelobacter nodosus hos svenska slaktlamm

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Rebecka Albinsson; [2021]
  Keywords : fotröta; Dichelobacter nodosus; får;

  Abstract : Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får som har stor påverkan på djurhälsa och produktion. Sjukdomen ger en nekrotiserande inflammation i klövspaltshuden, som senare ger en underminering av klövens sulhorn. I de allvarligaste fallen kan sjukdomen leda till att klövkapseln lossnar. READ MORE

 3. 3. Hur mår minigrisen? : en enkätstudie om inhysning, djurskyddslagstiftningen, beteende och omplacering kopplat till minigrisen somsällskapsdjur

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Melinda Salestam; [2021]
  Keywords : minigris; L80; beteende; djurvälvälfärd;

  Abstract : The available research on miniature pet pigs and their behavior is scarce. This study aims to investigate housing and whether the living conditions of miniature pet pigs is on a par with Swedish animal-welfare legislation. READ MORE

 4. 4. The Claw Machine Tivoliautomaten

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : DELAL ACAR; KARIN SVENSSON; [2020]
  Keywords : Claw; DC-motor; Servomotor; Arduino; Joystick; Klo; DC-motor; Servomotor; Arduino; Joystick.;

  Abstract : Claw machines have been around for about a century spreading joy and entertainment to people of all ages. They are usually seen in amusement parks and malls. In this Bachelors Thesis, one version of a claw machine will be constructed. READ MORE

 5. 5. Claw Machine : Bachelors thesis in mechatronics

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : HENRIK GAUFFIN; ISIDOR SÖDERMAN LUNDQVIST; [2020]
  Keywords : Stepper Motors; Mechatronics; 3D-Printer-Gantry; Arduino; Timing belt; Bearings.; Stegmotorer; Mekatronik; 3D-utskriven-ställning; Arduino; Kuggrem; Lager.;

  Abstract : A simple idea can have many different construction solutions and a claw machine is a good machine to try different solutions on. The goal of this thesis was to find out how a claw machine could be created as simple as possible and finding out which parts that were essential in constructing the machine. READ MORE