Essays about: "Cleaning process"

Showing result 1 - 5 of 120 essays containing the words Cleaning process.

 1. 1. A User Centred Approach To Sustainable Development : How UX as means to develop a tool to reduce everyday stress and promote a sustainable lifestyle.

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Author : Fanny Gylling; [2019]
  Keywords : user experience; UX; Sustainable development;

  Abstract : How can user experience as means support people in their struggle to keep up with their stressful life. This thesis cover how user experience can be used as method to develop a application that in short term reduce everyday stress, and in long term support a sustainable development. READ MORE

 2. 2. Machine Learning for Sparse Time-Series Classification - An Application in Smart Metering

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Carl Ridnert; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Smart Meters are measuring devices collecting labeled time series data of utility consumptions from sub-meters and are capable of automatically transmit-ting this between the customer and utility companies together with other companies that offer services such as monitoring of consumption and cleaning of data. The smart meters are in some cases experiencing communication errors. READ MORE

 3. 3. Farmers’ choice of seed strategy : a case study of farmers’ operational decision making

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Angelica Lindkvist; Ida Ottosson; [2019]
  Keywords : decision making; operational decision making; farmers’ decision making; social capital; social network; trust; farmsaved seed; certified seed;

  Abstract : Farmers make challenging and complex decisions almost every day. The focus of this study is farmers’ choice of seed. They can choose to buy certified seed, use seed that they clean from the previous year’s harvest or use a combination. READ MORE

 4. 4. Blommande pärlband : Vilbergsparkens dagvattenstråk

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Frenzel; [2019]
  Keywords : dagvatten; växtgestaltning; våtmarksvegetation; Vilbergen; Norrköping; park;

  Abstract : Intensivare regn och en tätare stadsbyggnad kommer att ställa större krav på både effektivare dagvattenhantering och effektivare nyttjande av ytor. Det är en viktig och självklar funktion hos våra parker att kunna ta hand om dagvatten. READ MORE

 5. 5. Prioritering av åtgärder för förbättrad juverhälsa i automatiska mjölkningssystem

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Elna Laxmar; [2019]
  Keywords : automatiska mjölkningssystem; somatiskt celltal; juverhälsa; förebyggande;

  Abstract : Svensk mjölkproduktion har under de senaste 30 åren genomgått stora strukturförändringar. Allt fler gårdar väljer att ställa om från uppbundna system till lösdrifter med ökad mekanisering och automatisering. 40% av svenska mjölkkor kopplade till Växa Sveriges program kokontrollen mjölkas numera i automatiska mjölkningssystem (AMS). READ MORE