Essays about: "Clicker Training"

Found 5 essays containing the words Clicker Training.

 1. 1. Förflytta grisar (Sus scrofa domesticus) : en jämförelsestudie mellan traditionell drivning och positiv förstärkning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Tina Toivonen; [2020]
  Keywords : gruppträning; gris; sus scrofa; fösning; drivning; etologi; target; positiv förstärkning; djurvälfärd;

  Abstract : In Sweden 2.65 million pigs (Sus scrofa domesticus) were slaughtered in 2018, whilst the number throughout Europe was startling 255 million heads in 2017. Moving and handling of pigs is one of the most stressful events in a pig’s life and is carried out with more or less aversive methods that may stress the pigs to varying degrees. READ MORE

 2. 2. Zoo animal training – implications for the human-animal relationship, control and motivation : case study training red panda (Ailurus fulgens) for husbandry procedures

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sarah Aspenström; [2018]
  Keywords : Animal Training; Positive Reinforcement; Zoo Animal; Zoo Animal Training; Clicker Training; Human Animal Relationship; Intrinsic Motivation; Husbandry Training; Transportation Training; Red Panda; Nordens Ark; Ailurus fulgens; Positive Emotions; Motivation; Control; Weighing Animals;

  Abstract : Zoo animals are trained for a lot of different reasons including facilitating husbandry procedures, physical exercise and mental stimulation. Training has also been shown to reduce stereotypies in captive wild animals. READ MORE

 3. 3. Kan tämjning och träning förebygga att kaniner blir stressade och svårhanterade? : med inriktning på veterinärbesök och efterföljande behandling i hemmet

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hannah Öhrman; [2017]
  Keywords : oryctolagus cuniculus; hantering; klickerträning; desensitisering; counter-conditioning; positiv förstärkning; compliance;

  Abstract : Veterinärbesök kan upplevas som stressande för kaniner eftersom de utsätts för ny miljö, okända människor och veterinärmedicinska procedurer. Stressen kan sänka kaninernas välbefinnande och göra dem svåra att hantera. READ MORE

 4. 4. Jämförelse av olika inlärningsmodeller hos hund och attityden till dessa hos aktiva hundinstruktörer

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sandra Isaksson; [2011]
  Keywords : inlärning; hund; träningsmetoder; instruktörer;

  Abstract : Avsikten med undersökningen var att presentera vad forskningen har visat angående de inlärningsprinciper som finns och de vanligaste träningsmetoderna hos hund. Författaren vill också kartlägga vilken inställning aktiva hundinstruktörer har till olika träningsmetoder och förhållningssätt. READ MORE

 5. 5. Training techniques used in training horses (Equus caballus) : with a focus on positive reinforcement

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Maria Bornhede; [2010]
  Keywords : horse; positive reinforcement; welfare; clicker training; equestrian coaches;

  Abstract : Instrumental conditioning, the use of reinforcement and punishment, is used when training horses and these procedures may have different consequences regarding animal welfare. The aim of this study was to investigate what kind of reinforcers that are used in training horses and when these reinforcers are used. READ MORE