Essays about: "Closedness"

Found 3 essays containing the word Closedness.

 1. 1. ECONOMIC GROWTH DETERMINANTS AND PUBLIC ADMINISTRATION INSTITUTIONS A Cross-National Analysis of TFP, AP and Weberianess

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Fatima Sow; [2019-01-11]
  Keywords : Economic Growth; Productivity; Total Factor Productivity TFP ; Average Productivity AP ; Public Administration Institutions; Weberianess; Professionalism; Closedness;

  Abstract : The Weberian bureaucracy argument emphasizes a public administration with a set of principles onhow it is organised, to make the bureaucracy more productive. This in turn means a more productive public sector. READ MORE

 2. 2. Samvaro och rekreation : ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Åsa Wolgast; [2017]
  Keywords : gestaltning; miljöpsykologi; park; Sorte;

  Abstract : Syftet med detta kandidatarbete var att ta fram ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby. Gestaltningsförslagt utarbetades med hjälp av landskapsarkitekten Gunnar Jarle Sortes åtta definitioner för en god park. READ MORE

 3. 3. Kan data från riksskogstaxeringen användas för att bedöma kvalitet på tallens rotstock?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Gustav Claesson; Linus Edelbro; [2013]
  Keywords : Årsringsbredd; Kvist; Ståndortsindex; Talltimmer;

  Abstract : Tidigare studier visar att ”summa 5 årsringsbredd med start 20 mm från märg vid brösthöjd” (5YRW) samvarierar med måttet grövsta kvist i rotstocken hos tall. Grövsta kvist är en viktig kvalitetsbeskrivande variabel som påverkar virkets värde och användningsområde. Riksskogstaxeringen tar borrkärnor på tillfälliga provytor. READ MORE